Gospodarczy Gabinet Cieni BCC podsumował IV kwartał i przedstawił rekomendacje na 2013 rok

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

business.centre.club.01.250Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu w IV kwartale 2012 r. na 4 punkty w skali od 1 do 10, co oznacza utrzymanie takiej samej oceny jak w III kw. Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze gospodarka i prawo gospodarcze (obie oceny po 6 punktów), w co wpisują się działania de regulacyjne Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Najbardziej krytycznie ministrowie GGC BCC ocenili działania związane ze spółdzielczością (0 punktów), infrastrukturą (2 p.). Niewiele lepiej wypadły obszary: rynki finansowe, ubezpieczenia społeczne oraz przemysł obronny (po 3 punkty).

Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się w poniedziałek, 7 stycznia w Warszawie. Poza oceną działań rządu, ministrowie przedstawili również ocenę aktywności poszczególnych ministrów oraz przedstawili rekomendacje na początek 2013 r. – priorytety, którymi powinien jak najszybciej zająć się rząd.

Oceny wraz z uzasadnieniem oraz priorytety wskazane przez ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC prezentujemy w załącznikach.

Oceny wraz z uzasadnieniem

Oceny ministrów

Oceny resostów

Oceny ogółem

Skład Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC