Godło „Dobry produkt 2012” dla ubezpieczeń mieszkaniowych Warty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

warta.nowe.250x83Ubezpieczania mieszkaniowe Warty zdobyły tytuł "Dobry Produkt 2012 - Wybór Konsumentów". Nagroda jest efektem Ogólnopolskiego Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich, w którym osoby pytane o najlepsze produkty w kategorii "Ubezpieczenia domu i mieszkania" najczęściej wskazywały ofertę Warty.

Ogólnopolskie Badanie Postaw i Preferencji Konsumenckich „Dobry Produkt 2012” zostało zrealizowane przez redakcję Forum Biznesu – dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Patronat i opiekę merytoryczną nad badaniem objął Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badanie zostało zrealizowane na próbie 1 tys. osób metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych Warty opiera się na dwóch produktach: Warta Dom+ oraz Warta Dom Komfort+.

Źródło: PIU