Gminy czerpią coraz mniejsze dochody z podatków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.03.250xWedług danych resortu finansów samorządy w całości wykorzystują subwencję ogólną. Problemem są jednak mniejsze niż zakładane dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.

Subwencja ogólna dla poszczególnych samorządów za IV kwartały 2012 roku została w pełni wykorzystana – takie dane podaje ministerstwo finansów na swojej stronie internetowej. Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały kwotę 215 841 365 zł subwencji wyrównawczej oraz 961 279 635 zł części oświatowej.

Jeśli chodzi jednak o dochody z udziału w podatku od osób fizycznych MF przyjęło złe założenia. Według planu do budżetów gmin z podatków powinno wpłynąć 931 957 751 zł, a wpłynęło 906 089 617 zł. Także powiaty i województwa są w podobnej sytuacji.

Szczegółowe zastawienia prezentujemy tutaj.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl