Globalny rynek nieruchomości komercyjnych: łatwiejszy kredyt napędza pozytywne nastroje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150508.RICS.GCPM.Q1.2015.400xNastroje członków RICS biorących udział w globalnym badaniu rynku nieruchomości komercyjnych są pozytywne, pomimo wyraźnej troski o trwałość ożywienia w globalnej gospodarce. Z wyjątkiem kilku krajów, wyniki badania RICS Global Commercial Property Monitor za pierwszy kwartał (Q1) 2015 roku są na ogół optymistyczne.

Zdaniem większości respondentów głównym źródłem pozytywnych perspektyw dla globalnego rynku nieruchomości jest łagodzenie polityki pieniężnej na narodowych rynkach.

O wiele mniej pozytywne są nastroje w odniesieniu do dwóch znaczących gospodarek – Rosji i Brazylii, w których wskaźniki nastrojów najemców, jak i inwestorów* nieustannie maleją, z czym wiąże się dalszy spadek stawek czynszów i oczekiwanej wartości kapitału w nadchodzących 12 miesiącach. W obu tych krajach respondenci zwrócili uwagę na zaostrzenie warunków kredytowych (dotyczy to tylko czterech z dwudziestu ośmiu państw objętych badaniem).  

Dla większości pozostałych rynków obraz nakreślony przez respondentów jest dużo bardziej zachęcający, przede wszystkim dotyczy to Nowej Zelandii. Wzrost gospodarczy i złagodzenie warunków kredytowych w tym kraju wpłynęło na optymistyczne odczucia ankietowanych względem dalszego pozytywnego rozwoju sektora komercyjnego.

Wśród państw korzystających ze wsparcia UE, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, odnośnie do których oczekuje się ponadprzeciętnych zwrotów, większą wartość dla inwestorów, zdaniem respondentów, oferują dwa ostatnie rynki. Dla rynków nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii i USA oparciem jest relatywnie solidny wzrost gospodarczy. 

Optymistyczne pozostają również oczekiwania odnośnie do rynków w Niemczech i Japonii, które cieszą się nieustannie zaufaniem inwestorów. W minionym kwartale nieznacznie zmieniły się również in plus odczyty wskaźników nastrojów najemców (WNN) i inwestorów (WNI) dla Indii, Południowej Afryki i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAE), w odniesieniu do których nastawienie respondentów jest o wiele bardziej pozytywne w perspektywie 12 miesięcy.

“Globalny rynek nieruchomości komercyjnych napędzany jest przede wszystkim tanim pieniądzem, który jest efektem działania kluczowych banków centralnych. W nadchodzących 12 miesiącach ten pozytywny trend prawdopodobnie zostanie utrzymany w większej części świata. Mimo pozytywnej dynamiki wzrostu nastrojów nie wolno ignorować jednak pewnego ryzyka związanego m.in. z tempem, z jakim amerykańska Rezerwa Federalna dąży do podwyższenia stóp procentowych z aktualnie niskiego poziomu oraz tym, czy władze Chin będą w stanie zapewnić miękkie lądowanie chińskiej gospodarce”. Simon Rubinsohn, główny ekonomista RICS.

Co ciekawe, spora liczba respondentów uważa nieruchomości komercyjne na lokalnych rynkach albo za drogie albo za bardzo drogie. Z uwagi na znaczną poprawę sytuacji w sektorze w większej części świata, nie powinno to być niespodzianką.

Jednym z pytań zadanych członkom RICS w badaniu było: “Jak postrzegasz aktualne wartości rynkowe w obszarze Twojej aktywności zawodowej?” z możliwymi do wyboru, w ramach odpowiedzi, opcjami ‘Bardzo tanie, Wartość godziwa, Drogie albo Bardzo drogie’.

Jako bardzo drogie postrzega nieruchomości komercyjne ponad dwie trzecie badanych w Szwajcarii. Także na innych rynkach (wymienionych poniżej) szereg respondentów postrzegało nieruchomości jako drogie lub bardzo drogie:

  • Brazylia – 64% respondentów (pomimo niskiej wydajności rynku)
  • Germany – 59% respondentów
  • Hong Kong – 57% respondentów
  • Japan – 53% respondentów
  • US – 52% respondentów.

Z drugiej strony, ponad połowa respondentów z Rumunii i Portugalii i znaczna większość na Węgrzech, w Bułgarii i Hiszpanii uważa, że tamtejsze nieruchomości są albo ekstremalnie tanie albo tanie. Co interesujące, podobne spojrzenie ma coraz więcej respondentów z Rosji.

„Sporo rynków, które na przestrzeni ostatnich kilku lat cieszyły się silnym wzrostem postrzegane są jako nieznacznie drogie. Z tanim w dłuższej perspektywie pieniądzem bardzo prawdopodobne jest, że w najbliższym roku staną się jeszcze droższe. Największa wartość dla inwestorów kryje się dzisiaj na odczuwających ożywienie rynkach i w 2015 r. możemy się spodziewać, że coraz więcej zagranicznych inwestorów będzie zmierzać właśnie w ich kierunku”, dodaje Simon Rubinsohn, główny ekonomista RICS.

O RICS Global Commercial Property Monitor
RICS Global Commercial Property Monitor jest kwartalnie publikowanym przewodnikiem po trendach na rynku nieruchomości komercyjnych w segmencie inwestycyjnym oraz najmu. Powstaje w oparciu o odpowiedzi udzielane przez członków RICS w ramach przeprowadzonej wśród nich ankiety dotyczącej porównania panujących na rynku warunków z ostatnich 3 miesięcy z poprzednim kwartałem. Kwestionariusze aktualnego badania zostały wysłane 9 marca 2015 r., a odpowiedzi zebrano do 2 kwietnia 2015 r. Pozyskano łącznie 1240 odpowiedzi, z czego aż 253 pochodziła z Wielkiej Brytanii. Zagregowane na poziomie narodowym odpowiedzi z trzech sektorów: biur, centrów handlowych oraz powierzchni magazynowych tworzą odczyt danych netto dla całego rynku nieruchomości komercyjnych. Pozytywny odczyt netto wskazuje wzrost, a negatywny – spadek nastrojów na rynku.

O RICS
The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) jest światową organizacją zrzeszającą profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa, wiodącą na rynku instytucją promującą rozwój kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie najwyższych standardów oraz rygorystyczne przestrzeganie kodeksu etycznego przez jej członków.

Przynależność do RICS jest uznawana za gwarancję najwyższej klasy profesjonalizmu w branży nieruchomości i budownictwa. Na świecie RICS zrzesza blisko 100 000 specjalistów, którzy czuwają nad ulepszaniem i przestrzeganiem zawodowych standardów na lokalnych rynkach.

RICS jest niezależną, międzynarodową organizacją zawodową powstałą w 1868 r. w Wielkiej Brytanii. Obecnie funkcjonuje w oparciu o podział na następujące oddziały: Wielka Brytania, Europa (kontynentalna), MENEA (Środkowy i Bliski Wschód oraz Afryka), Ameryki, Azja, Oceania, i Indie.  

W Polsce RICS został powołany w 1991 r. przez grupę doświadczonych rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na wciąż młodym i rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku. RICS Polska zrzesza ponad 250 członków, wywodzących się spośród czołowych firm i organizacji działających na szeroko pojętym rynku budownictwa i nieruchomości.

Pełne wersje raportów dostępne tutaj i tutaj

Laura Lindberg
Public Relations Manager
Europa 
RICS