Giełdowy rynek papierów wartościowych w I-III kw. 2016 r. z mniejszymi obrotami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. łączna wartość obrotów akcjami wyniosła 149 122,4 mln zł (o 16,1% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku) - informuje GUS. W okresie tym na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie debiutowało 13 spółek, wycofało się 16 i w rezultacie w końcu września br. notowano 484 spółki.

W systemie transakcji sesyjnych obroty zmniejszyły się o 13,0%, a w systemie transakcji pakietowych o 36,3%. Wartość obrotów prawami do akcji w systemie transakcji sesyjnych w okresie styczeń-wrzesień br. wyniosła 35,3 mln zł (spadek o 51,4%). Obroty prawami poboru wyniosły 116,9 mln zł. Obroty certyfikatami inwestycyjnymi w systemie transakcji sesyjnych ukształtowały się na poziomie 46,3 mln zł (o 15,4% niższym niż w okresie styczeń-wrzesień ub. roku). Zwiększyły się obroty transakcji sesyjnych produktami strukturyzowanymi – o 12,3% (do 621,3 mln zł). Obroty ETF-ami w okresie styczeń-wrzesień br. wyniosły w transakcjach sesyjnych 143,3 mln zł (spadek o 36,7%). Kapitalizacja na ostatniej sesji we wrześniu br. wyniosła 948,6 mld zł (spadek o 175,9 mld zł, tj. o 15,6% w stosunku do ostatniej sesji w analogicznym okresie ub. roku).

W okresie styczeń-wrzesień br. wartość transakcji sesyjnych kontraktami terminowymi wyniosła 134157,6 mln zł (tj. o 17,7% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku), a transakcje pozasesyjne tymi instrumentami kształtowały się na poziomie 4666,3 mln zł (wzrost o 5,3%). Zmniejszyły się obroty opcjami indeksowymi w systemie transakcji sesyjnych (o 25,6%) oraz pozasesyjnych (o 80,4%). W okresie trzech kwartałów br. nie odnotowano obrotów jednostkami indeksowymi.

W okresie I-III kw. br. na rynku NewConnect debiutowało 12 spółek, wycofały się 22, a liczba spółek notowanych na koniec września br. wyniosła 408. Kapitalizacja tego rynku na ostatniej wrześniowej sesji ukształtowała się na poziomie 8963,9 mln zł (spadek o 1,0% w stosunku do ostatniej sesji we wrześniu ub. roku). Wartość obrotów akcjami obniżyła się w transakcjach sesyjnych o 27,7% (do 900,9 mln zł), a w systemie transakcji pozasesyjnych o 20,6% (do 104,3 mln zł). Odnotowano znaczny spadek obrotów prawami do akcji, które w okresie dziewięciu miesięcy br. wyniosły 0,1 mln zł (wobec 12,8 mln zł przed rokiem). Zanotowano wzrost wskaźnika NCIndex do 297,7 pkt (wobec 283,6 pkt przed rokiem).

W tym samym okresie obroty obligacjami Skarbu Państwa na GPW w ramach rynku Catalyst wyniosły 668,2 mln zł (wobec 375,0 mln zł przed rokiem). Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 964,3 mln zł (wzrost o 13,4%), obroty obligacjami komunalnymi – 7,1 mln zł (spadek o 7,8%), a obroty obligacjami spółdzielczymi – 24,6 mln zł (spadek o 55,2%). Obroty listami zastawnymi wyniosły 27,4 mln zł (tj. ponad 5-krotnie więcej niż przed rokiem).

W okresie trzech kwartałów br. w ramach rynku Catalyst nie zanotowano obrotów obligacjami komunalnymi oraz spółdzielczymi na BondSpot. Obroty obligacjami Skarbu Państwa wyniosły 0,3 mln zł (wobec 19,0 mln zł przed rokiem). Obroty obligacjami korporacyjnymi zwiększyły się do 694,6 mln zł (o 69,4%). Obroty listami zastawnymi wyniosły 10,8 mln zł (wobec 39,0 mln zł przed rokiem).

Szczegóły:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-i-iii-kwartal-2016-r-,1,53.html

Bogdan Koblański