Giełda: nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 marca 2019 r.

Giełda: nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 marca 2019 r.
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpocznie od 18 marca publikowanie nowego indeksu - WIG.Games, skupiającego producentów gier oraz indeksów makrosektorowych z branż: banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności, paliwa-chemia-gaz oraz energia-górnictwo-surowce.

.@GPW_WSExchange rozpocznie od 18 marca publikowanie nowego indeksu - WIG.Games, skupiającego producentów gier oraz indeksów makrosektorowych #GPW #WIGGames

W skład indeksów makrosektorowych wejdą spółki z branż:

Banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności (WIG.MS-FIN),
Paliwa-gaz-chemia (WIG.MS-PET),
Energia-górnictwo-surowce (WIG.MS-BAS)

Makroindeksy będą instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, co wpisuje się w ogłoszoną inicjatywą strategiczną GPW, podano także.

Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż

„Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż, jednolitych ze względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu będzie stała, ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich udziału w WIG. Dzięki temu poszerzymy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych” – powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

W kolejnym etapie GPW planuje wprowadzenie kontraktów terminowych opartych o indeksy makrosektorowe. Jak wskazano, jest to element rozwoju rynku instrumentów pochodnych i realizacja ogłoszonej w ubiegłym roku inicjatywy strategicznej.

„Dzięki kontraktom terminowym na indeksy makrosektorowe inwestorzy otrzymają możliwość zastosowania strategii zakładającej spadek kursów z danego makrosektora bez pożyczania akcji, a także szanse na dokonanie strategii łączonych na rynku kontraktów terminowych: WIG20/mWIG40 vs makrosektor, makrosektor vs makrosektor, makrosektor vs akcje” – dodała Olszewska.

Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe pojawią się w obrocie giełdowym po zatwierdzeniu Warunków Obrotu dla tych kontraktów przez Komisję Nadzoru Finansowego, podsumowano.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews