Getin Noble Bank sprzedaje akcje TU Europa

Getin Noble Bank sprzedaje akcje TU Europa
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd i rada nadzorcza Getin Noble Banku wyraziły zgodę na zbycie wszystkich posiadanych akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa na rzecz Meiji Yasuda Life Insurance Company - podał bank w komunikacie.

Przedmiotem transakcji będą 858.334 imienne akcje zwykłe TU Europa, stanowiące ok. 9,08 proc. udziałów w kapitale własnym ubezpieczyciela.

Akcje TU Europa zostaną zbyte za łączną kwotę 85,7 mln zł.

Konieczna zgoda kuratora banku

Jak podano, sfinalizowanie zbycia posiadanych akcji TU Europa po zaproponowanej cenie będzie oznaczało dla banku m.in. ujęcie w rachunku zysków i strat nieznacznego dodatniego wyniku brutto na transakcji oraz zmniejszenia wymogu kapitałowego z tytułu inwestycji w akcje TU Europa.

„Realizacja transakcji sprzedaży akcji uwarunkowana jest uzyskaniem braku sprzeciwu do przedmiotowych uchwał ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator banku, jak również zgód korporacyjnych właściwych organów HDI International AG i Meiji Yasuda i umowa ta zostanie zawarta w przypadku, gdy zgody takie zostaną uzyskane” – wskazał bank.

O Getin Noble Bank

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 48,2 mld zł na koniec 2021 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 roku jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Getin Noble Bank S.A. z dniem 27 grudnia 2021 roku kuratora, w celu wsparcia organów Banku w procesie doprowadzenia do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy.

Kuratorem ustanowiony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews, Bankowy Fundusz Gwarancyjny / BFG