Getin Holding: wynik finansowy w I półroczu niższy o 36,4 mln zł z powodu odpisu związanego z Idea Bank Rumunia

Getin Holding: wynik finansowy w I półroczu niższy o 36,4 mln zł z powodu odpisu związanego z Idea Bank Rumunia
Źródło: Getin Holding
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skonsolidowany wynik finansowy Getin Holding w I półroczu zostanie obciążony kwotą 36,4 mln zł z powodu utworzeniu odpisu - podała spółka w komunikacie.

Getin Holding dokonał reklasyfikacji aktywów i zobowiązań Idea Bank Rumunia oraz dokonał odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w tę jednostkę zależną, podała spółka. W wyniku tego jednostkowy wynik Holdingu za I półr. br. zostanie obciążony kwotą 23,23 mln zł, a skonsolidowany – kwotą 36,36 mln zł.

Czytaj także: Getin Holding: rekordowy I kw. na rynkach zagranicznych; zysk netto grupy wyniósł 13,9 mln zł >>>

„W toku prac nad półrocznym sprawozdaniem finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku, emitent podjął decyzję o reklasyfikacji na dzień 30 czerwca 2021 r. aktywów i zobowiązań jednostki zależnej Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (Idea Bank Rumunia) do aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży oraz o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Idea Bank Rumunia, w wyniku czego jednostkowy wynik finansowy i jednostkowe kapitały własne emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały obciążone kwotą 23 230 tys. zł, a skonsolidowany wynik finansowy i skonsolidowane kapitały własne emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały obciążone kwotą 36 361 tys. zł” – czytamy w komunikacie.

Dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku. mogą ulec zmianie. Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto, podano także.

Na początku czerwca br. Getin Holding wraz z Getin International w likwidacji (GISA) zawarł warunkową umowę sprzedaży przez Holding akcji Idea Bank Rumunia oraz sprzedaży przez GISA akcji banku i spółki Idea Investment na rzecz Banca Transilvania i BT Investments. Łączna cena za te aktywa wyniesie ok. 213 mln RON (tj. ok. 43 mln euro).

Czytaj także: Getin Holding sfinalizował sprzedaż Idea Bank Białoruś za 75,7 mln zł >>>

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES