Getin Holding otrzyma łącznie ok. 42,3 mln zł dywidend z Idea Bank Ukraina i NFS

Getin Holding otrzyma łącznie ok. 42,3 mln zł dywidend z Idea Bank Ukraina i NFS
Źródło: Getin Holding
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Getin Holding otrzyma ok. 20,92 mln zł dywidendy od Idea Bank Ukraina (IBU) oraz ok. 21,41 mln zł z ukraińskiej spółki New Finance Service (NFS), podał holding.

Idea Bank Ukraina w drodze decyzji jedynego akcjonariusza podjętej w dniu 17 marca 2021 r. postanowił o wypłacie na rzecz emitenta dywidendy z zysku wypracowanego w 2020 r. w wysokości: 150 000 000,00 UAH (równowartość 20 925 000,0 zł według średniego kursu NBP z dnia 17 marca 2021 r.)” – czytamy w komunikacie. 

Jak podano, również NFS postanowił o wypłacie na rzecz Getin Holding dywidendy z zysku wypracowanego w 2020 r. w wysokości: 153 466 402,36 UAH (równowartość 21 408 563,13 zł według średniego kursu NBP z dnia 17 marca 2021 r.).

Getin Holding posiada 100% kapitału statutowego w Idea Bank Ukraina oraz 100% udziału NFS

Getin Holding poinformował także, że zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zysk netto segmentu Ukraina, obejmującego IBU oraz NFS wyniósł 396 270 tys. UAH (57 020 tys. zł) w 2020 roku. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 412 855 tys. UAH (203 298 tys. zł), zaś wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 340 972 tys. UAH (49 063 tys. zł). Suma bilansowa wyniosła 5 149 480 tys. UAH (682 821 tys. zł).

Czytaj także: Getin Holding: odpis wartości białoruskiego Idea Banku obniży skonsolidowany wynik o 26,4 mln zł >>>

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku mogą ulec zmianie, zaznaczono.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews