Getin Holding miał 191,59 mln zł straty netto w II kw. 2018 r.

Getin Holding miał 191,59 mln zł straty netto w II kw. 2018 r.
Źródło: Getin Holding
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Getin Holding odnotował 191,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 46,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#GetinHolding odnotował 191,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 227,42 mln zł wobec 281,71 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął minus 162,19 mln zł wobec 90,79 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 28,4 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 28,08 mld zł na koniec 2017 r.

W I poł. 2018 r. bank miał 161,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 59,86 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 2,44 mln zł wobec 5 mln zł straty rok wcześniej.

„W minionym półroczu wynik netto Grupy Getin Holding, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -161,4 mln PLN. Jego głównym determinantem były jednorazowe rezerwy i odpisy dokonane przez Idea Bank Polska. Półroczny zysk znormalizowany Holdingu (bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych) wyniósł 47,5 mln zł. Od początku roku działalność zagraniczna grupy wygenerowała zysk netto w wysokości 48,7 mln zł, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym. Po raz kolejny wszystkie zagraniczne segmenty biznesowe zakończyły okres sprawozdawczy z pozytywnym wynikiem finansowym” – czytamy w komunikacie.

Systematyczna poprawa efektywności wszystkich spółek

„Od ponad roku odnotowujemy systematyczną poprawę efektywności wszystkich naszych spółek zagranicznych oraz wzrost generowanych przez nie przychodów. W ciągu roku wartość ich kontrybucji do wyniku grupy wzrosła ponad trzykrotnie, co świadczy o dużym potencjale tamtejszych rynków” – powiedział prezes Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

Jednorazowy wpływ rezerw i korekt dokonanych przez Idea Bank Polska na koniec I półrocza ma znaczący wpływ na aktualny wynik oraz na percepcję rynkową grupy, podkreślił prezes.

„W wyniku zdarzeń jednorazowych, wpływ Idea Banku Polska na półroczny wynik Grupy Getin Holding wyniósł -208,9 mln zł. Obecnie bank wdraża plan naprawy oraz plan ochrony kapitału, których celem jest osiągnięcie poziomów współczynników kapitałowych oczekiwanych przez regulatora” – wskazano w komunikacie.

Czytaj także: Idea Bank z 404,62 mln zł straty netto w II kw. 2018 r. Porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności >>>

W I półroczu Getin Holding wypracował na Ukrainie zysk netto na poziomie 27,9 mln PLN. Grupa podwoiła poziom przychodów w operacyjnych (w UAH), utrzymując jednocześnie ścisłą kontrolę nad kosztami (C/I 35,6%). Działający na Ukrainie Bank odnotował ponad 52,7% wzrost sprzedaży kredytowej, co przyczyniło się wzrostu wartości portfela kredytowego o 7,4% w ujęciu rocznym. Marża odsetkowa nowej sprzedaży wynosiła 28%. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu Ukraina odnotowała również spółka New Finance Services, której zysk podwoił się i na koniec czerwca wyniósł 7,7 mln zł, podano dalej w materiale.

„Działająca na terenie Federacji Rosyjskiej spółka Carcade wypracowała zysk netto na poziomie 8,5 mln zł, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż w pierwszym półroczy ubiegłego roku. W tym samym okresie spółka leasingowa odnotowała 68,4% wzrost sprzedaży. Dynamiczny rozwój biznesu pozytywnie wpłynął na wynik prowizyjny (+3,9% r/r w RUB) i odsetkowy (+4,9 r/r w RUB). Od początku roku Carcade realizuje politykę systematycznego zwiększania skali działalności. Spółka otworzyła kolejne 7 oddziałów oraz zwiększyła zatrudnienie o 21% względem stanu na koniec 2017 roku. O dobrej sytuacji Carcade świadczy rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną” – ocenia Getin.

Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 8,2 mln zł, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym. Ponowne wzrosty rentowności odnotował zarówno Idea Bank Rumunia (3,4 mln PLN, +94,3% r/r), jak i Idea Leasing Rumunia (3,4 mln PLN, +87,2% r/r).Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając poziom 591,6 mln RON (+12,6% r/r). Wzrosty odnotował zarówno Bank (w RON +18,8 r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +6,4% r/r). Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się do wzrostu portfela kredytowego o 17,4% i leasingowego o 16,8% w ujęciu rocznym. Na koniec czerwca suma bilansowa segmentu Rumunia wzrosła o 16,5% r/r do blisko 2,2 mld zł, wskazano także.

„W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Idea Bank Białoruś odnotował ponad 20% wzrost sprzedaży (BYN), w tym 13,4% wzrost sprzedaży kredytów detalicznych i 34,5% firmowych. Przełożyło się to na znaczący 41,6% (r/r) wzrost salda kredytowego. W tym samym okresie wynik prowizyjny wzrósł o 23,4% w ujęciu r/r (w BYN). Grupa odnotowuje także stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych. Na koniec czerwca zysk Grupy Idea Bank Białoruś wyniósł 4,1 mln zł. Istotny wpływ na wynik I półrocza miało wdrożenie MSSF 9 i presja ze strony regulatora w postaci kolejnych obniżek stóp procentowych (z 18% w styczniu 2017 roku do 10% obecnie)” – czytamy też w komunikacie.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews