Getin Holding ma zgodę Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na sprzedaż Idea Bank Ukraina

Getin Holding ma zgodę Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na sprzedaż Idea Bank Ukraina
Źródło: Getin Holding
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komitet Antymonopolowy Ukrainy wydał zgodę na nabycie przez First Ukrainian International Bank akcji Idea Bank Ukraina, które zapewni przekroczenie 50% głosów w najwyższym organie zarządczym banku, podał sprzedający - Getin Holding.

„Tym samym spełnił się jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina określonych w umowie. O spełnieniu kolejnych warunków emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi” – czytamy w komunikacie.

Warunkowa umowa sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina

W połowie listopada 2021 r. Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina z First Ukrainian International Bank jako kupującym. Jak wówczas informowano, cena za akcje Idea Bank Ukraina wyniesie równowartość w euro 1,072 wartości księgowej banku na koniec 2021 r. GH oczekiwał, że finalizacja warunkowej umowy sprzedaży ukraińskich aktywów nastąpi w I kw. 2022 r.

Czytaj także: Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Ukraina >>>

Idea Bank Ukraina prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje działalność na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych. Na 30 września 2021 r. suma bilansowa Idea Bank Ukraina wynosiła 883,24 mln zł, natomiast suma kapitałów własnych 184,67 mln zł.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews