Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Ukraina

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Ukraina
Źródło: Getin Holding
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina z First Ukrainian International Bank jako kupującym, podał holding. Cena za akcje Idea Bank Ukraina wyniesie równowartość w euro 1,072 wartości księgowej banku na koniec 2021 r. GH oczekuje, że finalizacja warunkowej umowy sprzedaży ukraińskich aktywów nastąpi w I kw. 2022 r.

„Wg stanu na 30 września br. wartość księgowa banku wynosiła równowartość ok. 37,9 mln euro, a zatem cena na ten dzień wyniosłaby ok. 40,7 mln euro. Cena zostanie powiększona o zysk netto banku wygenerowany w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do końca miesiąca poprzedzającego finalizację umowy” – czytamy w komunikacie. 

Finalizacja transakcji wymaga m.in. uzyskania zgody Narodowego Banku Ukrainy oraz urzędu antymonopolowego. 

„Przeniesienie własności akcji Idea Bank Ukraina nastąpi po spełnieniu warunków określonych w umowie. Oczekuje się, że przeniesienie własności akcji banku nastąpi nie później niż do dnia 25 lutego 2022 r. lub w innym późniejszym terminie ustalonym przez strony” – czytamy w raporcie. 

Czytaj także: Getin Holding sprzedał 100 proc. akcji Idea Bank Rumunia >>>

Według deklaracji First Ukrainian International Bank Idea Bank Ukraina będzie funkcjonował jako oddzielny podmiot w ramach Grupy PJSC FUIB, podano także.  

Idea Bank Ukraina prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje działalność na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych.  Na 30 września 2021 r. suma bilansowa Idea Bank Ukraina wynosiła 883,24 mln zł, natomiast suma kapitałów własnych 184,67 mln zł.

Zysk netto segmentu Ukraina

Zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 72,9 mln zł w I-III kw. br.  Współczynnik wypłacalności wyniósł 17,8%, a Tier1 10,64% na koniec września br.

„Zgodnie z zapowiedziami z sukcesem zakończyliśmy ważny etap poszukiwania nowego inwestora strategicznego dla Idea Banku Ukraina. First Ukrainian International Bank to istotny podmiot na ukraińskim rynku finansowym, który jest w stanie zapewnić klientom Idea Banku Ukraina dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej bankowości” – powiedział prezes  Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie. 

Liczę, że finalizacja warunkowej umowy sprzedaży naszych ukraińskich aktywów nastąpi w I kwartale przyszłego roku.

– dodał prezes. 

W innym komunikacie Getin Holding poinformował, że rada nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie  298 741 975 akcji  stanowiących 100% kapitału Idea Bank Ukraina na rzecz First Ukrainian International Bank oraz na zawarcie stosownej umowy.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews