GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży aktywów

GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży aktywów
Źródło: Materiały prasowe GetBack
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd GetBack w restrukturyzacji dokonał wyboru jednej z ofert do prowadzenia dalszych negocjacji na zasadzie wyłączności dotyczących sprzedaży aktywów GetBack, podała spółka.

#GetBack: że trzech spośród siedmiu wstępnie zainteresowanych inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów spółki.

„Emitent przedstawił do inwestora, który złożył tę ofertę propozycję odnośnie do dokonania rozliczenia samej transakcji nabycia aktywów GetBack. Emitent dodatkowo wskaże to, że powołany wyżej inwestor dokonał wpłaty depozytu w wysokości 30 mln zł tytułem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu negocjacji i wykonania zaciągniętych przez inwestora zobowiązań” – czytamy w komunikacie.

Oferty nabycia aktywów spółki

GetBack poinformował 5 października, że trzech spośród siedmiu wstępnie zainteresowanych inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów spółki. Kolejnym etapem będzie wybór jednego lub kilku potencjalnych inwestorów, z którymi rozpoczną się negocjacje dokumentacji prawnej.

Spółka podała także w osobnym komunikacie, że przygotowała alternatywne propozycje układowe, w celu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli, które to alternatywne propozycje układowe zostały przedłożone do akt postępowania restrukturyzacyjnego 6 listopada 2018 r.

„Emitent jednocześnie zastrzega to, że alternatywne propozycje układowe nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli” – podano także.

GetBack chce podzielić wierzycieli na sześć grup

GetBack proponuje podzielić wierzycieli na sześć grup. W przypadku grupy 1 (obligatariusze) proponuje spłatę należności głównej w 23,1%, w ratach do 2024 r.

W październiku sędzia komisarz zobowiązał spółkę do złożenia do 6 listopada br. dodatkowych wariantowych propozycji układowych, zakładających rozważaną przez spółkę sprzedaż swoich aktywów inwestorowi.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews