Generali stanie się większościowym udziałowcem w swoich indyjskich spółkach joint venture

Generali stanie się większościowym udziałowcem w swoich indyjskich spółkach joint venture
Fot. Generali
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Generali podpisało umowy, na mocy których stanie się większościowym udziałowcem w swoich indyjskich spółkach joint venture, które działają w segmencie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Obie transakcje podlegają zatwierdzeniu przez odpowiednie organy regulacyjne.

Segment majątkowy

W segmencie majątkowym (P&C) Generali zgodziło się nabyć od Future Enterprises Limited 25% udziałów Future Generali India Insurance (FGII) za kwotę ok. 145 mln euro. Po zamknięciu transakcji Generali będzie posiadało około 74% udziałów w FGII. FGII jest jednym z najszybciej rozwijających się towarzystw ubezpieczeń ogólnych na rynku, posiadającym zdywersyfikowane portfolio produktów i dystrybutorów; na koniec marca 2021 r. (koniec roku fiskalnego dla indyjskich towarzystw ubezpieczeniowych) zanotowało przypis składki około 450 mln euro.

Segment biznesu życiowego

W zakresie biznesu życiowego podpisano umowę nabycia całości udziałów (ok. 16%) posiadanych przez Industrial Investment Trust Limited (IITL) w Future Generali India Life (FGIL) za kwotę ok. 26 mln euro. FGIL na koniec marca 2021 r. osiągnął składkę przypisaną brutto w wysokości ok. 150 mln euro. Ponadto Generali obejmie preferencyjny przydział udziałów w FGIL (ok. 21 mln euro). W rezultacie, po zamknięciu transakcji i zakończeniu preferencyjnego przydziału, Generali będzie posiadało około 68% udziałów w FGIL, które mogą wzrosnąć do 71% do końca 2022 r., po dokonaniu dalszego preferencyjnego przydziału udziałów.

Czytaj także: Generali wprowadza ubezpieczenie dostosowujące się do różnych etapów życia klientów >>>

Transakcje te są w pełni zgodne z założeniami strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth”, wzmacniając pozycję Generali na szybko rozwijających się rynkach i potwierdzają zaangażowanie Grupy w zapewnienie rentownego wzrostu przy jednoczesnym tworzeniu wartości dla klientów, zgodnie z ambicjami Generali bycia partmerem na całe życie. Generali jest pierwszym graczem wśród międzynarodowych ubezpieczycieli, który po wejściu w życie nowego limitu udziału kapitału zagranicznego w indyjskich spółkach ubezpieczeniowych Joint Venture, zdecydował się na objęcie większościowego udziału w obu spółkach. Po zamknięciu wszystkich elementów transakcji, łączny szacowany wpływ na Współczynnik Wypłacalności Grupy wyniesie około -4 p.p. w 2022 roku.

Czytaj także: Generali wyróżnione za zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju >>>

Jaime Anchústegui Melgarejo, dyrektor generalny ds. międzynarodowych Grupy Generali stwierdził: „Zwiększenie udziałów Generali w naszych indyjskich firmach ubezpieczeniowych życiowej i majątkowej stanowi kolejny krok w naszej podróży w kierunku rozwoju na tym rynku o wysokim potencjale. Przy spodziewanym dwucyfrowym rocznym tempie wzrostu, indyjski rynek ubezpieczeniowy oferuje znaczne możliwości, a my z niecierpliwością oczekujemy na zwiększenie naszej obecności w tym regionie, stając się partnerami na całe życie dla coraz większej liczby indyjskich klientów.”

Rob Leonardi, Dyrektor Regionalny, Generali Asia, powiedział: „Jesteśmy podekscytowani, że możemy teraz skonsolidować naszą pozycję w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, ponieważ zawsze naszym zamiarem było zwiększenie obecności w Indiach. Po sfinalizowaniu transakcji planujemy zrobić to w sposób, który stworzy większą wartość dla naszych ponad 4 milionów klientów, agentów, partnerów i dystrybutorów.”

Indie to jeden z najszybciej rozwijających się rynków ubezpieczeniowych na świecie, z nominalnym wzrostem GWP na poziomie 10%+ CAGR w latach 2022-2030. Jest on wyjątkowo atrakcyjny, dzięki wysokiemu realnemu wzrostowi PKB (8% wzrost rok do roku oczekiwany w latach 2021-2022, jeden z najwyższych spośród krajów Azji Południowo-Wschodniej), niskiemu poziomowi penetracji rynku ubezpieczeń (z GWP stanowiącym zaledwie 4,2% PKB na rok 2020) oraz konsumpcji prywatnej i dochodom do dyspozycji (oczekuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat wzrosną o około 7%).

Citigroup oraz Alvarez & Marsal pełniły rolę doradców finansowych Generali przy tych transakcjach.

Źródło: Generali