Generali sfinalizowało przejęcie Union Investment TFI

Generali sfinalizowało przejęcie Union Investment TFI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Generali i niemiecka grupa Union Asset Management Holding sfinalizowały transakcję zakupu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przez włoską grupę. Generali otrzymało już w tym celu wszelkie niezbędne zgody od organów regulacyjnych i ds. ochrony konkurencji i konsumentów, podała spółka.

#Generali i niemiecka grupa Union Asset Management Holding sfinalizowały transakcję zakupu @UI_TFI przez włoską grupę

„Nasz region jest postrzegany jako strategiczny rynek zwiększający konkurencyjność i rentowność Grupy Generali. Obiecująca dynamika polskiego rynku zarządzania aktywami, największego w Europie Środkowo-Wschodniej, jest wspierana z jednej strony przez silną ekonomię, z drugiej przez odpowiednie regulacje rynkowe. Ta niezwykle ważna akwizycja pozwoli wzmocnić naszą obecność na polskim rynku zarządzania aktywami i jest działaniem doskonale wpisującym się w założenia określone w strategii zarządzania aktywami w regionie” – powiedział Austria, CEE & Russia regional officer w Generali Luciano Cirinà, cytowany w komunikacie.

Zgoda KNF

Generali zawarło umowę nabycia 100% akcji w polskiej spółce zarządzającej aktywami Union Investment TFI w październiku 2018 roku, w czerwcu br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union Investment TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Union Investment TFI oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W wyniku realizacji transakcji objętej zawiadomieniem Generali CEE Holding B.V. nabyło akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym Union Investment TFI.

6. co do wielkości spółka zarządzająca aktywami w Polsce

Union Investment TFI jest szóstą co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce, z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,3 mld euro. Ma ok. 135 tys. inwestorów indywidualnych i 550 inwestorów instytucjonalnych i oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych w zakresie funduszy akcji, instrumentów dłużnych, jak i strategii absolutnej stopy zwrotu.

Generali działa w Polsce od 1998 roku i zatrudnia 1600 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. Generali jest jedną z pięciu największych grup ubezpieczeniowych w Polsce, ze składką przypisaną brutto 670 mln euro i udziałem w rynku na poziomie 5% w 2018 r.

Źródło: ISBnews