Generali: Manlio Lostuzzi dyrektorem regionalnym Europy Środkowo-Wschodniej

Generali: Manlio Lostuzzi dyrektorem regionalnym Europy Środkowo-Wschodniej
Manlio Lostuzzi Fot. Generali
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Generali powołało Manlio Lostuzziego na stanowisko Dyrektora Regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej, ze skutkiem od 1 września 2022 r.

Region ten jest częścią International Business Unit (Międzynarodowej Jednostki Biznesowej), zarządzanego przez CEO Jaime Anchústegui. Nominacja ta jest następstwem zmian organizacyjnych, ogłoszonych 22 czerwca 2022 roku, które mają na celu wsparcie realizacji priorytetów strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Nowa struktura organizacyjna obejmuje rozszerzenie zasięgu geograficznego International Business Unit o region Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj także: Assicurazioni Generali: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało nową Radę Dyrektorów >>>

Jednostka ta, pod kierownictwem CEO International Jaime Anchústegui, będzie podzielona na trzy regiony:

  • Międzynarodowy – Azja, na czele którego stoi Robert Leonardi;
  • Międzynarodowy – Europa Środkowo-Wschodnia, którego Dyrektorem zostanie Manlio Lostuzzi;
  • Międzynarodowy – Morze Śródziemne& Ameryka Łacińska, kierowany przez Santiago Villa.

Doświadczenie zawodowe

Manlio Lostuzzi ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, do Assicurazioni Generali dołączył w 1986 roku; pełnił różne funkcje kierownicze w Grupie. Manlio Lostuzzi ukończył studia w zakresie statystyki, nauk aktuarialnych i ekonomicznych na Università degli Studi di Trieste. Od 2019 r. jest Dyrektorem Generalnym Generali Corporate & Commercial, a jednocześnie od 2022 r. – szefem GBL Insurance Technical Coordination.

Jaime Anchústegui, CEO International w Grupie Generali, powiedział: „International Business Unit obejmuje teraz region Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększając koordynację i synergię operacyjną w całej naszej działalności, a jednocześnie w pełni wspierając priorytety planu strategicznego 'Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Manlio wnosi sprawdzone międzynarodowe doświadczenie i wiedzę, które będą niezbędne, aby stawić czoła obecnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, jednocześnie realizując nasze cele strategiczne.”

Manlio Lostuzzi czasowo, do odwołania będzie też pełnił funkcję CEO Generali Global Corporate & Commercial.

Źródło: Generali