Fundusze: obligacyjna hossa trwa w najlepsze

Fundusze: obligacyjna hossa trwa w najlepsze
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kolejny miesiąc większość funduszy inwestycyjnych przyniosła zyski. Najlepiej wypadają fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, ale te inwestujące w polskie obligacje też radzą sobie bardzo dobrze.

Dobra passa dla klientów funduszy inwestycyjnych trwa. Skala zwyżek jest może mniejsza niż w poprzednich miesiącach, ale i tak większość funduszy w październiku przyniosła swoim uczestnikom zyski. Spośród ponad 390 monitorowanych przez nas funduszy otwartych, dla których walutą rozliczeniową jest złoty, blisko dwie trzecie (64,5 proc.) zakończyły ostatni miesiąc na plusie.

Największe powody do zadowolenia mają posiadacze jednostek funduszy akcji zagranicznych sektora nieruchomości, które jako grupa średnio przyniosły stopę zwrotu w wysokości 3 proc. Najlepiej z tej grupy wypadł BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej, który zyskał równo 5 proc. Dobrze poradziły też sobie fundusze akcji europejskich rynków wschodzących oraz akcji polskich mały i średnich spółek. Pierwsze średnio zarobiły dla klientów 1,9 proc., a drugie 1,7 proc. Źródłem zdecydowanie największych zysków były akcje spółek tureckich, o czym świadczą miesięczne stopy zwrotu takich funduszy jak Arka BZ WBK Akcji Tureckich (plus 7,8 proc.) czy Investor Turcja (plus 6,6 proc.).

O ile fundusze akcji polskich małych i średnich spółek zakończyły październik z zyskami, to nie można już tego powiedzieć o uniwersalnych funduszach polskich akcji, które zanotowały w tym czasie średnią stratę rzędu 0,5 proc. Ta różnica w zachowaniu akcji mniejszych i większych spółek widoczna jest po notowaniach indeksów. Podczas gdy wskaźnik średnich spółek mWIG40 zakończył miesiąc na 2,32-proc. plusie, tak szeroki WIG stracił 1,16 proc., zaś indeks największych spółek WIG20 jeszcze więcej – minus 2,27 proc. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest znaczna, ok. 25-proc. przecena akcji Telekomunikacji Polskiej, która z racji swojej wielkości ma spory udział w indeksach giełdowych, ale także w portfelach niemal wszystkich polskich funduszy akcji.

Dobre wyniki cały czas pokazują także fundusze polskich papierów dłużnych. W tej kategorii fundusze papierów skarbowych zyskały 0,8 proc., a uniwersalne 0,9 proc. Tegoroczne wyniki przekraczają więc już 7 proc. W przypadku funduszy papierów skarbowych roczna stopa zwrotu sięga 7,5 proc., zaś w przypadku funduszy uniwersalnych jest to 7,1 proc.

121107.fundusze.550x443

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych są tą kategorią funduszy, która od początku bieżącego roku przyniosła najwyższą średnią stopę zwrotu – 16,2 proc. Z tym, że jest to wynik osiągnięty w przeliczeniu na euro, po zamianie na złote zysk spada do 10,6 proc., co i tak jest wynikiem nie do pogardzenia. Licząc w złotych, tegorocznym liderem są fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, które na koniec października mogą pochwalić się średnim zyskiem rzędu 16,1 proc. Dwucyfrową stopę zwrotu zanotowały jeszcze tylko fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (plus 11,2 proc.).

Z kolei najsłabsze wyniki stały się udziałem funduszy zagranicznych papierów dłużnych. Jednostki funduszy obligacji denominowanych w euro wzrosły od początku roku zaledwie o 0,9 proc., a tych denominowanych w dolarach o 1,2 proc. W jednym i drugim przypadku jest to efektem umocnienia złotego o 6-7 proc. wobec zarówno euro, jak i dolara.

Bernard Waszczyk
Open Finance