Fundusze europejskie: Szampan dla przedsiębiorcy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.100xPrzedsiębiorca potencjalny beneficjent funduszy strukturalnych wypija swój pierwszy szampan wówczas, gdy uda mu się złożyć wniosek o dotację, który spełnia kryteria formalne. Początek jest miły, choć poprzedzony straszliwie ciężką pracą.

Ilość dokumentów, które są wskazane lub konieczne do przygotowania projektu jest czasem wręcz niewyobrażalna. Jeden z projektów konsorcjum, w skład którego wchodziło 12 uczelni, zawierał 7 tys. stron. Rektorzy uczelni włączonych w projekt sami zdeklarowali się do podpisywania tych papierów. Biorąc pod uwagę, że przy aplikacji potrzebne są 4 oryginały wniosku, każdy z rektorów złożył średnio 28 tys. podpisów. Prawdopodobnie miał długopis i wiadro… do schładzania ręki.

Na każdej z 7 tys. stron musiało być 12 parafek, a ocena wniosku od strony formalnej polegała m.in. na tym, żeby odkryć, że np. na stronie 3624 jest 11 a nie 12 parafek.

Istnieje jeszcze inny wymóg: dokumentacja musi być odpowiednio długo przechowywana. Można stąd domniemywać, że dzięki unijnym projektom całkiem niezły biznes zaczną robić firmy świadczące usługi archiwistyczne. Nie sposób przecież trzymać tych dokumentów w urzędzie marszałkowskim. Po dwóch latach naboru projektów urzędnicy nie siedzieliby na stołkach, lecz na stosach papierów powiązanych na kształt krzeseł!

Problemu biurokracji nie rozwiąże fotografowanie dokumentów i przechowywanie ich w formie mikrofilmów czy elektronicznych plików. Dla Komisji Europejskiej nie jest to bowiem miarodajne źródło informowania i kontrolowania inwestycji.

Projekt, nie marzenie!

W większości przypadków sukcesem kończą się starania o dotację tych przedsiębiorców, których prezentowane projekty wynikają z rzeczywistych potrzeb. W związku z tym prawidłowe zdefiniowanie planów oraz wynikających z nich potrzeb przedsiębiorstwa jest kluczowym etapem, który powinien rozpoczynać każdy proces pozyskiwania pomocy publicznej.

Z punktu widzenia funduszy UE na największą pomoc mogą liczyć projekty, dotyczące średnio i długoterminowych potrzeb przedsiębiorstw. Zagregowanie planów inwestycyjnych, obejmujących od 2 do 5 kolejnych lat, pozwala na znaczne ułatwienie w korzystaniu ze wsparcia publicznego już na samym jego początku.

Czas dla biurokracji

Największe szanse na dotacje mają ci przedsiębiorcy, którzy swoje przedsięwzięcia planują z możliwie dużym wyprzedzeniem. W większości budżety działań zostały podzielone proporcjonalnie na wszystkie lata. Tak więc podstawowe zasady i kierunki wsparcia są niezmienne. Modyfikacji mogą ulegać tylko szczegółowe zapisy, dotyczące np. kryteriów oceny. Z praktyki wynika, iż opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zajmuje 2-6 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca kompletuje załączniki (np. opinia o innowacyjności) oraz potwierdza źródła finansowania przedsięwzięcia (np. promesa kredytowa). Wtedy jest też czas na zdobycie niezbędnych pozwoleń (np. pozwolenia na budowę) oraz potwierdzenie zgodności przedsięwzięcia z przepisami, dotyczącymi np. ochrony środowiska.

Przemyślany wybór

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI