Fundusze Europejskie: PROW depozyty bez promocji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.100xW 2011 r. na rachunki bankowe rolników, samorządów i firm agrobiznesu trafi 12 mld zł z PROW. Do końca 2015 r. pula tych dotacji wzrośnie do 70 mld zł, w tym na inwestycje w gospodarstwach rolnych do 31 mld zł.

Co roku około 13 mld zł trafi na rachunki banków z tytułu płatności bezpośrednich. W 2011 r. wydatki krajowe na rozwój obszarów wiejskich sięgną 12,7 mld zł, zaś cały budżet rolnictwa zamknie się kwotą 35,5 mld zł, tj. blisko trzykrotnie wyższą niż przed akcesją do Unii Europejskiej

Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas konferencji FRBS podkreśliła, że tak ogromne środki są de facto depozytami składanymi na dłuższy lub krótszy okres – w 90 proc. na rachunkach prowadzonych przez rolników w bankach spółdzielczych.

Koperta krajowa

W budżecie największej agencji płatniczej ARiMR na 2011 r. zaplanowano współfinansowanie programów europejskich w wysokości 6,3 mld zł. Do oprocentowania starych kredytów inwestycyjnych (udzielonych w latach 1994-2010) agencja dopłaci 538,1 mln zł, a do nowych – 56,6 mln zł, natomiast do starych kredytów „klęskowych” (udzielonych w latach 1996-2010) – 123,8 mln zł, i do nowych – 30,9 mln zł. Limit kredytów inwestycyjnych ustalono na poziomie 3 mld zł.

Oznacza to, że w 2011 r. dzięki transferom 13,6 mld zł dopłat bezpośrednich i 12,7 mld zł płatności PROW wszystkie banki, w tym głównie z sektora spółdzielczego mogą wykorzystać 3 mld zł na akcję kredytową. W budżecie ARiMR wydzielono również dopłaty do kredytów klęskowych m.in. na wznowienie produkcji w kwocie 1 mld zł.

RÓWNAMY DO BOGATYCH

Komisja Europejska zapowiedziała ujednolicenie zasad przyznawania dotacje dla farmerów we wszystkich krajach członkowskich. Oprócz stawki podstawowej dopłat bezpośrednich polscy rolnicy mogą więc liczyć na dodatkowe premie za przestrzeganie zasad dobrej praktyki, ochrony środowiska czy gospodarowania na obszarach trudnych i górskich. Na jak wysokie, Bruksela powie w lipcu 2011 r., gdy przedstawi propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych.

Banki uczestniczące w programie pilotażowym kredytów inwestycyjnych z częściową spłatą kapitału przez ARMR uzyskają do wykorzystania pulę w wysokości 300 mln zł. W ramach nowej linii kredytowej agencja będzie dopłacała do rat kapitału, a nie jak standardowo do oprocentowania. Rolnik, który otrzyma kredyt inwestycyjny, może liczyć na spłatę przez ARiMR do 22 proc. przyznanej kwoty, ale nie więcej niż 33 tys. zł. Przygotowywana linia ma charakter preferencyjny, 75 proc. środków budżetowych agencja wypłaci po zrealizowaniu inwestycji, a 25 proc. po spłacie kredytu udzielanego na 5 lat w maksymalnej wysokości 150 tys. zł.

Niechciane kredyty?

Zmiany w zasadach kredytowania rolników wprowadziło obowiązujące od 19 listopada 2010 r. Rozporządzenie RM w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI