Fundusze europejskie – Potencjał… kasztanów Chambaran

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.100xLokalna Grupa Działania LGD Chambaran: obszar 1300 km², 77 900 mieszkańców - całkowity koszt projektu 640 303 EUR, w tym z budżetu UE: 232 815 EUR, inne fundusze publiczne: 145 689 EUR, środki prywatne 261 799 EUR.

Projekt wdrożony został w okręgu Chambaran (Francja), który ma rozległe tereny porośnięte kasztanami jadalnymi. Niegdyś każdy rolnik był właścicielem małego zagajnika tych drzew, które od dawna nie przynosiły już dochodów. Lokalna Grupa Działania powołana dla promowania agroturystyki podjęła się znalezienia nowych możliwości wykorzystania i zbytu drewna jadalnych kasztanów. W ramach programu unijnego LEADER nawiązała kontakt z producentami sztachet do płotów i palików do podpierania winorośli, a także z ostatnimi działającymi jeszcze bednarzami, którzy nadal używają lokalnego drewna do swoich wyrobów. Okazało się, że można z ich pomocą uruchomić wysokomarżową produkcję mebli i konstrukcji ogrodowych.

Granty dla „urodzajnych głów”

We Francji unijny program aktywizacji obszarów wiejskich Leader posiada budżet w wysokości 5,8 mld euro. Około ⅓ środków (1,7 mld euro) została zaadresowana do samorządów lokalnych w 21 regionach, zaś pozostała część jest dystrybuowana przez władze centralne w Paryżu. Beneficjentami programu będzie 140 obszarów o charakterze wiejskim, na których utworzono lokalne grupy działania. W skład LGD wchodzą przedstawiciele sektora publicznego (samorządów) oraz instytucji prywatnych (spółki, spółdzielnie, stowarzyszenia). Średni budżet LGD wynosi 3,4 mln euro, w tym pomoc wspólnotowa to 1,5 mln euro.

Z raportu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa wynika, że program LEADER prowadzony w UE od 1994 r. sprawdził się już znakomicie we Francji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii. Budżet LEADER jest zarządzany przez Sekcję Orientacji Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej UE. W perspektywie do 2013 r. inicjatywa LEADER nie będzie już samodzielnym projektem, lecz zostanie zintegrowana ze wszystkimi krajowymi/regionalnymi programami rozwoju wsi.

Zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej poprzez lokalne grupy działania (LGD) trafia na obszary wiejskie około 2,5 proc. wszystkich funduszy strukturalnych. LEADER ma na celu spowodowanie ruchu oddolnego i pozaurzędowego. Żeby otrzymać pieniądze, mieszkańcy muszą stworzyć strukturę – stowarzyszenie mające osobowość prawną. Struktura ta winna spełniać warunek tzw. trójsektorowego partnerstwa. Oznacza to, że w skład takiego stowarzyszenia muszą wejść: 1) samorządy, 2) podmioty gospodarcze i 3) przedstawiciele organizacji pozarządowych (stowarzyszenia). Na poziomie decyzyjnym partnerzy, w tym także rolnicy, młodzież i ich stowarzyszenia, muszą reprezentować co najmniej 50 proc. członków LGD.

Banki przy źródełku

Eksperci zwracają uwagę, że w Polsce finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich daje ogromne możliwości rozwojowe również bankom lokalnym, które mogą być doskonałym partnerem dla ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI