Fundusze Europejskie: Bonus za pomysł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.05.foto.070.a.100xBGK we współpracy z bankami wznawia nabór wniosków na dofi nansowanie nowych przedsiewziec technologicznych. Przedsiebiorca moze uzyskac umorzenie kredytu w wysokosci do 75 proc., tj. maksymalnie 4 mln zł.

Podstawę udzielenia wsparcia jest inwestycja polegająca na wdrożeniu technologii zakupionej bądź własnej (o ile nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat) oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów czy usług. Kredyt technologiczny można zaciągnąć na takich zasadach jak zwykłą pożyczkę inwestycyjną, przy zachowaniu limitów wsparcia obowiązujących w programach pomocowych.

Mechanizm wsparcia

Najpierw bank udziela wnioskodawcy kredytu komercyjnego (wystawiając promesę), następnie dokumenty są przekazywane do Bank Gospodarstwa Krajowego, który rozpatruje wniosek z punktu widzenia wymogów Ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania innowacyjności. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wystawia promesę udzielenia premii, na podstawie której przedsiębiorca zawiera z bankiem kredytującym umowę kredytową. Po otrzymaniu od banku kredytującego informacji o zawarciu lub kopii umowy kredytowej BGK zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę premii technologicznej (umowę o dofi nansowanie).

MYŚLENIE W CENIE

12 mln euro dotacji na przedsięwzięcia innowacyjne uzyskają mikro-, małe i średnie firmy z RPO w woj. podlaskim. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie w maksymalnej wysokości 6 mln zł w urzędzie marszałkowskim do 8 lipca br. Szansę na dofinansowanie mają jedynie nowe inwestycje, szczególnie te, dzięki którym powstanie najwięcej nowych miejsc pracy w gminach słabo rozwiniętych.

Premia technologiczna

Po ukończeniu inwestycji, w momencie komercjalizacji produktu bądź usługi, kredytobiorcy przysługiwać będzie premia technologiczna (do 4 mln zł). Podstawę udzielenia wsparcia stanowi inwestycja polegająca na wdrożeniu technologii zakupionej bądź własnej (niestosowanej na świecie dłużej niż 5 lat) oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów czy usług. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia winno nastąpić dopiero po wydaniu przez BGK promesy udzielenia wsparcia. Premia technologiczna w wysokości odpowiadającej 100 proc. wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI