Fundusz zarządzany przez PFR przejmuje Solaris Bus & Coach. Jest zgoda UOKiK

Fundusz zarządzany przez PFR przejmuje Solaris Bus & Coach. Jest zgoda UOKiK
By Solaris - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24324795
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Solaris Bus & Coach.

#FIPPFIZAN otrzymał zgodę @UOKiKgovPL na przejęcie kontroli nad #Solaris Bus & Coach #PFR @Grupa_PFR

Wniosek wpłynął do UOKIK 25 września br. Przedmiotem zgłoszenia był zamiar koncentracji polegający na przejęciu przez FIPP FIZAN współkontroli nad spółką Solaris Bus & Coach, a w konsekwencji – nad spółkami zależnymi od Solaris. Kontrola nad Solaris sprawowana będzie przez Fundusz wspólnie z Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles z siedzibą w Beasain (Guipúzcoa), Hiszpania.

Czytaj także: Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z CAF inwestują w Solarisa >>>

Wnioskodawca działa na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych i jest podmiotem zarządzanym w zakresie części portfela inwestycyjnego funduszu przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) – spółkę Skarbu Państwa, której celem jest przyczynianie się do wzrostu PKB, tworzenie nowych miejsc pracy na terytorium kraju, a także zwiększanie konkurencyjności Polski na arenie europejskiej. Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej PFR jest działalność związana z zarządzaniem funduszami.

Przedmiotem faktycznie prowadzonej przez wnioskodawcę działalności jest lokowanie środków pieniężnych funduszu zebranych w drodze niepublicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych w określone lokaty. Spółki kontrolowane przez wnioskodawcę prowadzą działalność na rynkach usług budowlanych, usług finansowych i bankowych, wydobycia węgla kamiennego, produkcji konstrukcji stalowych i części mechanicznych do silników, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Solaris jest produkcja i sprzedaż autobusów i trolejbusów.

Źródło: ISBnews