Fundusz parasolowy Legg Mason już na rynku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

legg.mason.250x58Od 18 stycznia 2013 roku obecni i przyszli klienci Legg Mason TFI mogą korzystać z możliwości funduszu parasolowego. Oznacza to dla nich przede wszystkim wymierne korzyści podatkowe.

Legg Mason Parasol FIO powstał w wyniku przekształcenia Legg Mason Akcji FIO, Legg Mason Strateg FIO, Legg Mason Obligacji FIO oraz Legg Mason Pieniężny FIO w subfundusze wydzielone w ramach funduszu parasolowego.

Na wprowadzeniu parasola skorzystają oczywiście klienci Legg Mason, ponieważ inwestowanie poprzez taki fundusz daje poważne korzyści podatkowe.

Po pierwsze, podatek od dochodów kapitałowych nie będzie naliczany przy każdej zamianie jednostek uczestnictwa między subfunduszami, a jedynie przy wycofaniu środków z funduszu parasolowego.

Po drugie, wszystkie zyski i straty poniesione na poszczególnych sunfunduszach będą się kompensowały, co pozwoli zmniejszyć podstawę opodatkowania – inaczej niż dzieje się to w przypadku funduszy poza parasolem.

Wyjątkiem jest fundusz Legg Mason Senior SFIO, który zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi nie mógł zostać włączony do funduszu parasolowego. Został on natomiast przekształcony w Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Powstanie funduszu parasolowego Legg Mason w żaden sposób nie zmienia dotychczasowej polityki przekształconych funduszy. Na tym samym poziomie pozostają opłaty manipulacyjne, opłaty za zarządzanie oraz minimalne wpłaty do funduszy i opartych na nich produktów oszczędnościowych i emerytalnych. Identyczne są również zasady składania zleceń, zasady wyceny, sposób opisywania tytułów wpłat oraz numerów rachunków nabyć.

Zespół Legg Mason TFI SA