Fundusz Gwarancyjny w BGK zasilony kwotą 643 mln zł z POIR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) utworzy Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (FG POIR).

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów umowę na utworzenie Funduszu Gwarancyjnego ze środków POIR. Łączna kwota zasilająca fundusz wynosi 643 mln zł, w tym 525 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a wkład krajowy to 118 mln zł. Środki zostaną wykorzystane do udzielania MŚP gwarancji spłaty kredytów. Wsparcie ułatwi dostęp do finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadząc do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Przy zakładanym mnożniku finansowym w wysokości 3, wkład finansowy UE przeznaczony na wsparcie pozwoli na udzielenie gwarancji o  wartości 1,4 mld zł, a tym samym na zabezpieczenie akcji kredytowej o wartości około 1,7 mld zł.

Gwarancje ze środków POIR będą udzielane w ramach limitów udostępnionych poszczególnym bankom kredytującym w ramach umów portfelowych. Gwarancje FG POIR będą zabezpieczać kredyty w złotych, udzielone zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym przedsiębiorcom z sektora MŚP spełniającym kryteria kwalifikowalności. Gwarancje będą nieodpłatne, zabezpieczą do 80% kapitału kredytu na kwotę do 10 mln zł i na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Wsparcie gwarancyjne udzielone przedsiębiorcy stanowić będzie pomoc de minimis albo pomoc publiczną w wysokości odpowiadającej ekwiwalentowi dotacji brutto (EDB) wyliczonemu przy pomocy przyjętej metodologii.

Okres realizacji projektu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i zakończy w dniu 31 grudnia 2023 r. BGK zakłada, że umowy portfelowe z bankami zostaną podpisane pod koniec lutego 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego