FTBS, chmura obliczeniowa i bank w pudełku

FTBS, chmura obliczeniowa i bank w pudełku
FTBS 2020,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Drugą część webinarium poświęconego perspektywom wdrażania rozwiązań chmurowych w bankowości lokalnej rozpoczęły prezentacje partnerów lokalnych instytucji finansowych z branży IT. W jaki sposób przeprowadzić proces cyfrowej transformacji, by nie przyniósł on negatywnych konsekwencji dla bezpieczeństwa instytucji finansowej oraz jej klientów? Kwestie tę omówili w swym wystąpieniu Wojciech Ciesielski, przedstawiciel firmy Fortinet oraz Adam Łobodziński, reprezentujący Betacom SA.

Andrzej Nowakowski: W „boxie” znajdziemy wszystko, co jest niezbędne dla nowoczesnego banku #ForumTechnologiiBS @asseco_pl @Fortinet

Obaj prelegenci wskazywali, że w toku wdrażania narzędzi technologicznych w poszczególnych instytucjach finansowych otrzymują szereg zapytań ze strony bankowców, w jaki sposób konfigurować systemy, by w skuteczny sposób uchronić się przed atakami.

Holistyczny charakter zabezpieczeń

W tym kontekście kluczowego znaczenia nabiera holistyczny charakter zabezpieczeń, które powinny zapewniać pełne spektrum ochrony przed najróżniejszymi incydentami, niezależnie od tego, czy są one dokonywane za pośrednictwem korespondencji mailowej, czy też aplikacji webowych. – Ważne jest to, by te wszystkie rozwiązania były zintegrowane – zaznaczył Wojciech Ciesielski, dodając, że systemy dostarczane przez reprezentowaną przezeń spółkę są w stanie sprawnie wymieniać się informacjami o zagrożeniach, pochodzących z różnych kierunków, a w konsekwencji również i efektywnie chronić klienta.

Ale mamy też świadomość, że nie jesteśmy jedynym dostawcą rozwiązań bezpieczeństwa – dodał prelegent. Jak w tym kontekście powinny postępować instytucje finansowe, korzystając nierzadko z różnych systemów, gdzie łatwiej o różnego rodzaju podatności na ataki?

Tak naprawdę istotne jest odpowiednie szacowanie ryzyka. Musimy mieć świadomość, że wybierając cloud, niezależnie od tego czy w modelu infrastruktura jako serwis czy też aplikacja jako serwis, tak naprawdę nie uwalniamy się od odpowiedzialności za dane, które przetwarzamy z wykorzystaniem tego środowiska – wspomniał Wojciech Ciesielski. A to oznacza, że budując rozwiązania chmurowe trzeba mieć zapewnioną należytą kontrolę nad całym procesem.

Bank w pudełku dostępny dla wszystkich

Czy bank w chmurze może być dobrym pomysłem na czas kryzysu? Kwestii tej poświecił swe wystąpienie Andrzej Nowakowski, dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Wskazał on, że w niepewnych czasach każdy biznes potrzebuje więcej pewności, a tę jest w stanie zapewnić właściwie implementowane rozwiązanie chmurowe.

Przeniesienie zasobów na zewnętrzne serwery pozwoli z jednej strony na zapewnienie przewidywalności kosztów, ponoszonych przez instytucję finansową, z drugiej zaś umożliwi uwolnienie zasobów infrastrukturalnych i ludzkich samego banku, które można wykorzystać w bardziej efektywny sposób, chociażby oferując nowe produkty swym klientom.

Cloud ułatwia też otwarcie na nowych partnerów, przy znikomych wydatkach związanych z podjęciem takowej współpracy. Takie właśnie możliwości dostarcza lokalnym instytucjom finansowym platforma bank out the box, zaprezentowana przez Asseco w marcu br.

Andrzej Nowakowski wskazał, że część rozwiązań zawartych w tym pakiecie została z powodzeniem implementowana w zrzeszeniu SGB. Aplikacje te wdrażanie są też w bankowości komercyjnej, w tym w specjalistycznych bankach samochodowych i hipotecznych.

W „boxie” znajdziemy wszystko, co jest niezbędne dla nowoczesnego banku – wskazał reprezentant Asseco.

Owe niezbędne elementy to między innymi kompletny system transakcyjny, uwzględniający bankowość elektroniczną jak i mobilną, daleko posunięta automatyzacja procesów biznesowych, hurtownia danych czy też narzędzia do obsługi obligatoryjnego raportowania.

To, co wyróżnia bank out the box na tle podobnych rozwiązań, to kompleksowa obsługa wszelkich kontaktów z klientem, zaczynając od aktywacji rachunku bieżącego poprzez założenie lokaty i udzielenie kredytu aż po bieżącą obsługę tych produktów.

Na platformie dostarczanej przez Asseco Poland lokalne instytucje finansowe mogą też rozwijać współpracę ze swymi partnerami spoza branży bankowej, na przykład oferując ubezpieczenia w kanale zdalnym.

Finowie liderem chmury

Kolejnym prelegentem był Gabriel Grudzień, dyrektor handlowy sektora finansów w spółce Atende. W swej prezentacji odniósł się on do perspektyw cloud computingu na szczeblu banku spółdzielczego w kontekście najświeższych zaleceń nadzorczych.

– Rozwiązania chmurowe odgrywają znaczącą rolę jeśli chodzi o wzrost efektywności procesów, a także przyspieszenie czasu realizacji projektów – wspomniał Gabriel Grudzień. Nieprzypadkowo w krajach skandynawskich chmura cieszy się tak pokaźną popularnością. Liderem jest oczywiście Finlandia, gdzie około 60% podmiotów gospodarczych, w tym także i instytucji bankowych, zdecydowało się na przeniesienie swych zasobów na zewnętrzne serwery.

Ostatnie wystąpienie należało do Macieja Malinowskiego, architekta rozwiązań wsparcia serwisu w Hewlett-Packard Enterprise.

Przypomniał on, że wiele spośród rozwiązań wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem zostanie docelowo na dłużej, kształtując porządek określany mianem „nowej normalności”. Jednym z takich trendów będzie bez wątpienia większe wykorzystanie kanałów zdalnych, tak w gospodarce jak i działaniach społecznych, na przykład edukacji młodzieży. – Odpowiedzią na wiele wymagań z tym związanych jest chmura – dodał Maciej Malinowski.

Cloud computing w opinii spółdzielców

Wątki poruszone w wystąpieniach kolejnych prelegentów dyskutowane były podczas debaty, podsumowującej cały dzień obrad.

W panelu wzięli udział Krzysztof Karwowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Jarosław Grochowski, prezes zarządu CRUZ zrzeszenia BPS oraz Dominik Konieczny, dyrektor biura IT Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Uczestnicy wskazywali na szereg benefitów, wynikających z przeniesienia danych do zewnętrznych dostawców.

Nie musimy kupować sprzętu, a w szczególności nie musimy nabywać drogich licencji, które obciążają nam budżet. Jesteśmy w stanie po prostu kupić usługę, za którą płacimy każdego miesiąca. Myślę, że dla wielu banków spółdzielczych, w szczególności tych mniejszych, tego typu rozwiązania są opłacalne – wskazał Krzysztof Karwowski.

Przypomniał on, iż zakupiony przez większość banków serwer z reguły nie jest wykorzystywany w stu procentach, tymczasem postęp technologiczny sprawia, że po kilku latach kwalifikuje się on wyłącznie na złom, a bank stoi przed koniecznością zakupu nowej jednostki. W tym kontekście chmura jawi się jako atrakcyjna alternatywa.

Cloud computing ma także sens z ekologicznego punku widzenia, jako że centralny serwer chmurowego dostawcy zużywa znacznie mniej energii aniżeli jednostki umieszczone w poszczególnych podmiotach.

Podobne odczucia miał Dominik Konieczny, który odniósł się do swych doświadczeń sprzed 20 lat, kiedy to banki stały u progu cyfrowej transformacji. – Wiemy że chmura dużo nam da: wydajność, skalowalność, oszczędność. Kwestią otwartą pozostaje, czy wybierzemy model PaaS czy IaaS – dodał reprezentant Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Jak postrzega technologie chmurowe Jarosław Grochowski? – Cloud to przyszłość, wspólne usługi to przyszłość. Technologia jest dostępna, trzeba z niej skorzystać i iść do przodu – dodał prezes CRUZ. Jako wzór do naśladowania przyjął on wspomniany wcześniej model fiński, gdzie 60% firm działa w chmurze.

Chciałbym, żebyśmy jako spółdzielcy poszli tą drogą, wtedy sięgniemy szybciej po tych klientów po których obecnie nie możemy sięgnąć – zaapelował Jarosław Grochowski.

Cały dzień obrad podsumował wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Andrzej Wolski, omawiając najważniejsze wątki z kolejnych wystąpień i zapraszając na kolejne webinarium w ramach cyklu FTBS, którego tematem będzie trwały nośnik.

Źródło: aleBank.pl