Franki nie budzą emocji, a podatki nadziei (sonda aleBank.pl – marzec 2015)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alebank.pl.sonda.02.400x225Wyniki marcowej sondy, pomimo że publikujemy je pierwszego kwietnia, bynajmniej nie są primaaprilisowym żartem. Co więcej, zdają się potwierdzać tezę, iż rzeczywistość medialna i tak zwany real to dwa różne światy.

Przypomnijmy więc, jak brzmiały pytania. Pierwsze dotyczyło zawsze gorącego tematu podatków i sondowało opinię w kwestii wpływu zapowiadanych w tym względzie zmian na umocnienie wzrostu gospodarczego. Zdaniem naszych respondentów, szanse na to są więcej niż nikłe. Jak bowiem inaczej interpretować fakt, że połowa ankietowanych – 50 proc., odpowiedziała przecząco, podczas gdy tylko nieco więcej niż co trzeci badany – 35 proc. udzieliło odpowiedzi na tak. Jak skomplikowane i niezrozumiałe są przepisy naszej ordynacji podatkowej, zdaje się dowodzić relatywnie wysoki odsetek – 15 proc. osób, które nie mają w omawianej sprawie wyrobionego poglądu.

150401.sondaz.alebank.pl.2014.03.czy.zmiany.w.podatkach.wzmocnia.wzrost.gospodarczy

Jak będzie w rzeczywistości przekonamy się niebawem, zwłaszcza że do zapowiadanych zmian nawiązała we wczorajszym wystąpieniu podsumowującym dotychczasowe dokonania rządu premier Ewa Kopacz. Wydaje się, że wszyscy badani chcieliby się w sprawie prorozwojowego impulsu za sprawą zmian w podatkach miło rozczarować, skoro ostatnie podwyżki akcyzy na alkohole i papierosy nie przyniosły spodziewanych wpływów do budżetu.

Gdy o gorących tematach mowa, to drugie pytanie odnoszące się do kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich sformułowaliśmy dobitnie i brzmiało: Czy kredyty denominowane we frankach wymagają interwencji rządu. Media, a zwłaszcza internet, aż huczą od sensacyjnych w tonie i coraz bardziej zdecydowanych, gdy idzie o żądania samych zainteresowanych, enuncjacji na ten temat, tymczasem ankietowani w przygniatającej proporcji – 86 proc. – odpowiedzieli na nie, wobec 14 proc. na tak, uważają, że sprawy wynikłe z umów kredytowych powinny być rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami.

150401.sondaz.alebank.pl.2014.03.czy.kredyty.chf.wymagaja.interwencji.rzadu

Co więcej, osób, które nie miały w tej kwestii opinii było zero! Tak, to nie prima aprilis! Pozostaje sprawą otwartą, na ile wpływ na racjonalny i zdecydowany pogląd w tej ostatniej kwestii ma pakiet propozycji przygotowanych przez banki z inspiracji Związku Banków Polskich. Postaramy się to zweryfikować w kwietniowej sondzie, do udziału w której już dzisiaj zachęcamy.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.

MM