Forum Technologii Bankowych | Wydanie Specjalne | Banki z głową w chmurze

Forum Technologii Bankowych | Wydanie Specjalne | Banki z głową w chmurze
Fot. Blue Planet Studio/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do tej pory polscy kredytodawcy w niewielkim stopniu korzystali z mocy obliczeniowej w chmurze. Teraz powinno się to zmienić z korzyścią dla nich samych i ich klientów.

W XIX w. każda duża fabryka miała własne źródło energii. Dziś jest zupełnie inaczej – przedsiębiorstwa pozyskują energię od wyspecjalizowanych w jej produkcji i dystrybucji firm. W razie wzrostu albo spadku zapotrzebowania mogą łatwo odpowiednio zwiększyć albo zmniejszyć jej pobór. Korzystają z wiedzy wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników firm energetycznych, nie muszą ponosić dużych wydatków inwestycyjnych na budowę własnego źródła energii ani poświęcać czasu na działalność, niebędącą ich podstawowym biznesem.

Podobne podejście można i warto zastosować wobec systemów IT, mocy obliczeniowych i baz danych, wówczas chmura obliczeniowa staje się odpowiednikiem elektrowni. Na razie jednak polskie banki w większości mają własne – trzymając się analogii – elektrownie. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że największy odsetek firm wykorzystujących chmurę działał w sektorze informatycznym (aż 56% z nich kupowało usługi chmurowe), spory odsetek był także w firmach ubezpieczeniowych (41%), ale w bankach i biurach maklerskich było to znacznie mniej (19%). Także i zakres usług świadczonych chmurą w łącznych potrzebach informatycznych banków był niewielki.

Koniec regulacyjnego pata?

Nie stało się tak bez przyczyny. Kluczowe czynniki, które do tej pory powodowały wolniejszą adaptację chmury na rynku finansowym, to m.in. lokalizacja danych, niepewność związana z regulacjami czy brak pionierów przecierających szlak i wdrażających te rozwiązania. Szczególne znaczenie odgrywał właśnie czynnik regulacyjny. O ile dla innych branż wejście w chmurę jest łatwe, to w przypadku banków, funkcjonujących na rynku ściśle regulowanym, oznacza to konieczność spełnienia wysokich wymagań. Do 2017 r. nie było żadnego stanowiska polskiego regulatora dedykowanego cloud computingowi, a komunikat opublikowany wówczas nie udrożnił rynku pod kątem wdrożeń chmurowych. Banki i dostawcy technologii także nie mieli pełnej świadomości, jak podejść do wdrożeń chmury w sektorze finansowym. Teraz może się to zmienić, bo w styczniu Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała nowy komunikat z wytycznymi technicznymi i regulacyjnymi, co zniosło sporo niepewności i daje nadzieję na zwiększenie ilości wdrożeń. Do wytycznych nadzorczych nawiązuje dokument, opracowany przez grupę roboczą powstałą przy Związku Banków Polskich, zatytułowany „Polish Cloud. Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej”. To instrukcja wskazująca, jak w obecnym otoczeniu regulacyjnym wdrażać rozwiązania w chmurze w bankach.

[company_...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK