Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Spółdzielcy w czasach rewolucji cyfrowej: albo razem, albo…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Intensyfikacja współpracy pomiędzy poszczególnymi bankami w ramach grupy i wykreowanie nowego modelu podejmowania decyzji w zrzeszeniach stanowią warunki niezbędne, by polska bankowość lokalna mogła poradzić sobie z wyzwaniami współczesności, zarówno na niwie technologicznej, prawnej, jak i biznesowo-organizacyjnej. To bez wątpienia najważniejszy wniosek z tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Karol Materna

O konieczności zacieśniania więzów między poszczególnymi lokalnymi instytucjami finansowymi mówi się w ostatnim czasie coraz częściej. Powodów do współdziałania nie brakuje, poczynając od konkurencji ze strony silnych kapitałowo i na wskroś nowoczesnych podmiotów z branży fintech, poprzez nowe obowiązki nakładane na sektor bankowy przez narastające w zatrważającym tempie przepisy prawa i regulacje nadzorcze, a kończąc na nie mniej dynamicznych procesach zachodzących w mentalności samych klientów. Z drugiej wszakże strony wizja dalszego pogłębiania kooperacji wewnątrz zrzeszeń czy też przenoszenia jej na obszary będące dotychczas domeną poszczególnych instytucji wciąż przyjmowana jest przez sporą część spółdzielców z daleko posuniętą rezerwą. Obawy przed utratą autonomii i sprowadzeniem poszczególnych jednostek do roli oddziałów dużego banku o zasięgu ogólnopolskim wciąż są silne, pomimo jakże pozytywnych doświadczeń towarzyszących wdrażaniu w obydwu zrzeszeniach systemów ochrony instytucjonalnej.

Tradycja i zaufanie nie wystarczy w epoce smartfonów

Do tych właśnie lęków i zastrzeżeń odniósł się w wystąpieniu inaugurującym Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich odpowiedzialny za obszar nowoczesnych technologii. Na wstępie podkreślił, że pozycji sektora spółdzielczego na współczesnym rynku finansowym nie da się zbudować wyłącznie poprzez odwoływanie się do tradycji polskiej bankowości lokalnej czy uwydatnianie zalet relacyjnego modelu współpracy z klientem. W świecie bankowości mobilnej, internetu rzeczy i nowoczesnych instrumentów płatniczych dosłownie w każdej chwili trzeba być gotowym na wdrożenie rozwiązań technologicznych, o których jeszcze kilka miesięcy temu nikt nawet nie słyszał.

Musimy być świadomi zagrożeń związanych z rewolucją cyfrową – nadmienił Tomasz Tuteja, wiceprezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Poważnym wyzwaniem dla całego sektora bankowego, które w pierwszej kolejności dotknąć może spółdzielców, jest rychła perspektywa wdrożenia postanowień dyrektywy PSD2. Grzegorz Cimochowski, partner i lider doradztwa gospodarczego w Deloitte ocenił, że konsekwencją nowych przepisów będzie przebudowa całego ekosystemu bankowego. Nikt wszak nie wierzy w scenariusz business as usual, zgodnie z którym nowi gracze na rynku nie zdobędą zaufania klientów, a nadzór w poszczególnych krajach Wspólnoty narzuci podmiotom pozabankowym na tyle rygorystyczne warunki, że ich działalność stanie się nieopłacalna. Pozostają dwie opcje: koegzystencja banków i fintechów w nowych realiach makroekonomicznych i regulacyjnych lub też sprowadzenie banków do roli dostawców taniego pieniądza dla coraz bardziej agresywnej trzeciej strony. Który z tych modeli stanie się przyszłością dla bankowości lokalnej, to zależy w największej mierze od samych spółdzielców, od ich zdolności do współdziałania i gotowości do zaoferowania klientom końcowym – w szczególności zaś konsumentom – rozwiązań konkurencyjnych wobec oferty fintechów. Należy również pamiętać o bardziej korzystnych dla sektora bankowego konsekwencjach wdrożenia dyrektywy, jak choćby o ułatwionej weryfikacji zdolności kredytowej czy też możliwości wyboru oferty różnych usług z poziomu bankowego systemu transakcyjnego. – PSD 2 może okazać się szansą, jednak konieczna będzie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI