FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2021: Jakie są konkretne zyski banków spółdzielczych z wprowadzania rozwiązań cyfrowych?

FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2021: Jakie są konkretne zyski banków spółdzielczych z  wprowadzania rozwiązań cyfrowych?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozwiązania cyfrowe zwiększają efektywność działania banków spółdzielczych. Tę tezę udowadnia w rozmowie z aleBank.pl Piotr Tomasik, Dyrektor Biura Sprzedaży Centralnej KIR, który szerzej zaprezentuje ją podczas pierwszego ze spotkań w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

W jego opinii cyfryzacja jest warunkiem koniecznym do sprostania wyzwaniom konkurencji i oczekiwaniom klientów, którzy w coraz większym stopniu już są w cyfrowym świecie.

mojeID

Rozwiązaniem, z którego w coraz większym stopniu korzystają banki spółdzielcze jest mojeID.

Zapewnia ono bezpieczny sposób potwierdzenia tożsamości online, bez konieczności osobistej wizyty klienta w placówce.

Jak użyteczne jest to rozwiązanie pokazało kilkanaście ostatnich miesięcy w czasie trwania pandemii.

Obecnie blisko 13 mln użytkowników ma już dostęp do usługi mojeID

Qlips i trwały nośnik

Trwały nośnik, czyli usługa przechowywania elektronicznych dokumentów z wykorzystaniem zaufanej trzeciej strony stwarza bankom możliwość usprawnienia działania i znacznego obniżenia kosztów.

Ta usługa ma zarówno zastosowanie w przypadku dokumentów publicznych, jak i prywatnych. Jest to rozwiązanie, które pozwala na trwałe, dowolnie długie przechowywanie dokumentów, znakowanie ich pieczęcią elektroniczną i znacznikiem czasu.

Kolejnym rozwiązaniem przynoszącym korzyści bankom, jak i ich klientom jest Qlips. Zapewnia ono wygodne i szybkie płacenie rachunków jednym kliknięciem, pod pełną kontrolą użytkownika.

Więcej informacji o korzyściach banków spółdzielczych z cyfryzacji w materiale wideo oraz 20 maja 2021 r. podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Rejestracja: www.aleBank.pl/FTBS

Zapraszamy!

Źródło: aleBank.pl