Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015 oraz Krajowy Ranking "Wyróżniające się banki spółdzielcze 2015" 19-20 maja 2015 r., Hotel Gromada w Warszawie

logo.bez.napisu.250x167

 

Wśród prelegentów m.in.:
banka.jerzy.01.75x75Jerzy Bańka
Wiceprezes Związku Banków Polskich
groszek.mieczyslaw.01.75x75Mieczysław Groszek
Wiceprezes Związku Banków Polskich
kawinski.andrzej.01.75x75Andrzej Kawiński
Prezes Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych
kawinski.andrzej.01.75x75Dariusz Kozłowski
Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji
msadynski.pawel.01.75x75Paweł Masadyński
Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A.
msadynski.pawel.01.75x75Dariusz Olkiewicz
Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
pietraszkiewicz.krzysztof.01.75x75Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich
sieradz.andrzej.01.75x75Andrzej Sieradz
Wiceprezes Zarządu BGŻ S.A. w latach 2010-2015, niezależny ekspert
szymanski.michal.75xdr Michał Szymański
Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
wolski.andrzej.01.75x75Andrzej Wolski
Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji

W trakcie tegorocznego Forum omówione zostały zagadnienia strategiczne dla sektora banków spółdzielczych oraz nowe rozwiązania technologiczne, wspierające rozwój ich działalności. Omówiony został również zakres prac, jakie banki spółdzielcze mogą podejmować wspólnie w ramach zrzeszeń, tak aby – dzięki synergii działań – osiągnąć sukces rynkowy. W szczególności tematyka Konferencji obejmowała:

  • wizje rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych wg ich Zrzeszeń,
  • analizę ryzyka teleinformatycznego – nowy zakres ochrony banku przed zagrożeniami,
  • nowe rozwiązania w ofercie technologicznej dla bankowości spółdzielczej, w tym rozwiązania mobilne w bankowości,
  • centra usług wspólnych dla Banków Spółdzielczych- wizja bezpieczeństwo i modele finansowe.

Jak co roku w forum wzięli udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Ważną częścią forum był wieczorny bankiet, podczas którego zostali nagrodzeni laureaci Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2015”. Jego wyniki zostały opublikowane w majowym numerze miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

 

ftbs2015.logotypy.600x