Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fns.logo.01.300x100

fns.2013.belka.02.640x89

Tyle państwa, na ile to konieczne,

tyle społeczeństwa, na ile to możliwe

 

V Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

3 grudnia 2013, Warszawa, Hotel Gromada

 

Wśród prelegentów i panelistów będą m.in.:

kozlowski.jan.01.150x150Jan Kozłowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego - Komisja Budżetowa oraz Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

chojna-duch.elzbieta.01.150x150Elżbieta Chojna-Duch - Członek Rady Polityki Pieniężnej

orlowski.pawel.01.151x151Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

szczepanik.marek.01.165x165Marek Szczepanik - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

sowa.marek.01.150x150Marek Sowa - Przewodniczący Komisji Finansów Związku Województw RP

kaminska.danuta.02.150x150Danuta Kamińska - Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich

olszewski.marek.01.200x200Marek Olszewski - Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

lorek.ryszard.01.150x150Ryszard Lorek
Prezes Zarządu SGB Banku S.A.

mironczuk.tomasz.02.150x150Tomasz Mironczuk - Prezes zarządu Banku BPS, Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich

pietraszkiewicz.krzysztof.02.118x118Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

W ostatnich latach polskie samorządy zainwestowały niebagatelną kwotę kilkaset mld zł. To dobra wiadomość. Samorządowcy nie mają jednak powodów do zadowolenia. Po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z 2010 roku wiele samorządów już w bieżącym roku może przekroczyć ustawową barierę zadłużenia 60% przychodów. W efekcie wiele projektów może zostać niezrealizowanych. Mogą stracić na tym gminy i miasta, ale i cała gospodarka.

Aby planować pozyskanie dofinansowania, samorządy muszą weryfikować strategię rozwoju pod względem możliwości realizacji przyszłych inwestycji.

Samorządy stanęły także przed istotną zmianą nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, gdzie nie będzie tak dużych środków finansowych na inwestycje w JST niż obecnie. Samorządowcy już dziś powinni poznać wymagania unijne i krajowe związane z przyszłą perspektywą, by lepiej przygotować się do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

 

Uczestnictwo w FNS jest bezpłatne dla przedstawicieli samorządów oraz środowisk naukowych. Prosimy jedynie o potwierdzenie przybycia - formularz rejestracyjny znajduje się na dole strony.

 

Patronaty nad konferencją objąły m.in.:

  • ump.01.75x75Unia Metropolii Polskich,  • zgwrp.01.75x75Związek Gmin Wiejskich RP,


  • zpp.01.75x75Związek Powiatów Polskich,


  • zwrp.01.75x75Związek Województw RP.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program wydarzenia (istnieje jeszcze możliwość modyfikacji w zakresie rekomendowanej problematyki). Forum będzie składać się z części inauguracyjnej (dla wszystkich słuchaczy), a także trzech równoległych ścieżek tematycznych:

Sesja inauguracyjna:

lewandowski.janusz.01.151x151Janusz Lewandowski, Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego - Nagranie wystąpienia zrealizowane w Brukseli specjalnie dla gości Forum Nowoczesnego Samorządu 2013.

1. Miasto nowoczesne i przyjazne

Czy miasto może być inteligentnym centrum rozwoju? Przestrzenią przyjazną mieszkańcom i przedsiębiorcom? Czy potrafimy zintegrować nowoczesne technologie w taki sposób, by przyczyniały się do poprawy jakości życia mieszkańców, nie generując niebotycznych kosztów? Około 5% światowej działalności gospodarczej jest generowane przez zamówienia publiczne w miastach. Metropolie takie jak San Francisco przodują w innowacji, jednak takie podejście należy do rzadkości. Czy samorządy lokalne potrafią efektywnie rozwiązywać problemy swoich społeczności, poszukując prostych, długofalowych rozwiązań problemów? Tak, ale miasta i ich mieszkańcy muszą się otworzyć na nowy rodzaj współpracy, wyzbyć utartych schematów i złych nawyków.

2. Województwo europejskie

Europejski Rok Obywateli 2013 upływa pod znakiem promowania dialogu wszystkich szczebli rządu ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami. Co to oznacza dla samorządów lokalnych? Czy mieszkańcy powinni współdecydować o inwestycjach w swoich społecznościach? Upływający rok jest także okresem intensywnego planowania budżetowego. Co dalej z rozwojem cyfrowym w regionach? Czy JST otrzymają wsparcie w ramach projektów makroregionalnych? Jak zachęcać inwestorów do lokowania na naszym terenie?

3. Finansowanie rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostki samorządu terytorialnego permanentnie potrzebują finansowania, zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnego. Najlepsza nawet strategia rozwoju może zakończyć się fiaskiem, jeśli samorządy nie zorganizują, we współpracy z instytucjami finansowymi, odpowiedniego i terminowego dostępu do środków finansowych. Dotychczas JST należały do ulubionych klientów banków. Tymczasem otoczenie prawne ulega zmianom na niekorzyść JST. Sukcesywnie powstają kolejne regulacje ograniczające możliwość samodzielnego zarządzania finansami przez samorząd terytorialny. Z drugiej strony pojawiają się szanse i wyzwania dla JST, jakie niosą za sobą nowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 4. Jak zarządzać oświatą, by nasze dzieci i wnuki miały szansę się przebić?

Finansowanie oświaty generuje strukturalnie niedobory w gminnych budżetach. Wynika to m.in. z faktu, że tzw. subwencja oświatowa pokrywa jedynie 80 % bieżących kosztów realizacji tego zadania, nie pozwalając na finansowanie remontów oraz inwestycji w tym obszarze. Jednocześnie, niż demograficzny sprawia, że istniejąca baza generująca wysokie koszty stałe jest ponad normatywna w stosunku do realnych potrzeb. Potrzeba zharmonizowania obecnych potrzeb i potencjałów z możliwościami finansowymi to element decydujący dla przyszłych perspektyw rozwoju, w tym awansu poprzez edukację. W różnych obszarach gminy wdrażają rozwiązania organizacyjne, finansowe oraz motywacyjne, zmierzające do rozwiązania tej kwestii.

Podczas forum, na które zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz przedsiębiorstw komunalnych zastanowimy się, jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami. Do udziału w Forum Nowoczesnego Samorządu zapraszamy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych).

 

Program:

 

Kontakt:

Uczestnictwo w FNS jest bezpłatne dla przedstawicieli samorządów oraz środowisk bankowych i naukowych, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji miejsc.

Przedstawicieli firm komercyjnych - dostawców produktów i usług, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w konferencji lub współpracą sponsoringową, prosimy o kontakt z organizatorami: reklama@wydawnictwocpb.pl.

fns.2013.belka.01.640x32.gif

eds.logo.01.200x67

fns.2013.belka.01.640x32.gif

fns.2013.belka.01.640x32.gif