Forum Nowoczesnego Samorządu

Forum Nowoczesnego Samorządu

Forum Nowoczesnego Samorządu 2014

nszif.2014.logo.400x

Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014

2-3 grudnia 2014 r., Hotel Gromada w Warszawie

(w pobliżu lotniska F. Chopina)

 

Podczas forum zastanawialiśmy się, jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych) a także przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, bankowców oraz środowiska naukowe uczelni ekonomicznych.

 

Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014

 

Na konferencję złożyły się:

SESJA INAUGURACYJNA:

NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Specyfika funkcjonowania JST niemalże jako przedsiębiorstwa działającego w ramach obowiązujących dedykowanych przepisów prawa i podlegającego dodatkowo kontroli przez wiele organów nadzorczych determinuje potrzebę zmiany podejścia do jego zarządzania.

141202.pietraszkiewicz.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

Sesja miała na celu zmianę podejścia do przedmiotu finansowania JST, aby uniknąć przekształcenia samorządowców z aktywnych gospodarzy w biernych, asekuranckich administratorów.

Wykorzystanie efektywnej gospodarki finansowej, zbilansowanie wydatków i przychodów, ale także optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, kadrowych, organizacyjnych to już tylko krok do zrównoważonego rozwoju JST.

ksiazka.okladka.150xKażdy uczestnik konferencji otrzyma od organizatorów książkę: „Gdyby burmistrzowie rządzili światem” – Benjamin R. Barber

SESJA II:

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH SAMORZĄDU

Potrzeby w zakresie usług publicznych w Polsce są ogromne, a możliwości finansowe ich realizacji – ograniczone. Zwiększenie (w okresie 10 lat) majątku w tym sektorze do średniej obecnie wysokości w krajach zachodnioeuropejskich oznaczałoby wzrost rocznych nakładów inwestycyjnych do poziomu, któremu JST nie są w stanie podołać samodzielnie bez udziału sektora finansowego, prywatnego i UE.

Jednym z omawianych obszarów zaproponowanych w obrębie sesji Realizacja zadań własnych samorządu było budownictwo czynszowe; w gospodarce wolnorynkowej zasadniczo funkcjonują dwa modele zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej: dochodzenie do własności mieszkania (zakupu) lub też do dachu nad głową (wynajmu). W obu z nich możliwy jest interwencjonizm państwa, a więc przejęcie na siebie obowiązku ułatwienia dostępu do własności i (lub) wynajmu mieszkania. Rewitalizacja jako jeden z elementów zrównoważonego rozwoju miasta znalazła wiele miejsca (obszarów finansowania) w programach polityki krajowej, jak również UE w RPO.

Tak jak w roku ubiegłym z zaproszenia skorzystało kilkuset samorządowców z całej Polski. Ważną kwestią jest to, że forum odbyło się kilka tygodni po lokalnych wyborach w JST, dlatego można było spodziewać się licznego przybycia osób, które po raz pierwszy objęły władzę na polskiej scenie samorządowej.

141203.videokonferencja.01.600x300

Fot. Marzena Stokłosa

Drugi dzień:

SESJA FINANSOWO-SAMORZĄDOWA:

Forum Bankowo-Samorządowe 2014

„Nowe otwarcie – nowe wyzwania. Czy JST i banki będą w stanie podołać oczekiwaniom w świetle aktualnych i nowych regulacji?”

eds.2014.okladka.150xZobacz Raport EDS 2014

Jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na ograniczone możliwości finansowe wynikające z wieloletnich wydatków inwestycyjnych oraz realizacji zadań własnych (oświata, ochrona zdrowia, transport, mieszkalnictwo i wiele innych) stają wobec permanentnej potrzeby poszukiwania finansowania zewnętrznego.

W Sejmie rozpatrywane są obecnie projekty zmian ustawowych, które mogą znacznie wpłynąć na dostęp ność do finansowania dla JST.

Restrykcyjne uwarunkowania budżetowe, związane z koniecznością ograniczania deficytu budżetowego, skłaniają do aktywnego poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania, np. PPP.

Podczas konferencji zaprezentowany został Raport Finansowanie rozwoju 2020 wydany wraz z nowym numerem rocznika Europejski Doradca Samorządowy.

www.aleBank.pl/NS

 

 


CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Nowoczesnego Samorządu

Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

fns.logo.01.300x100

fns.2013.belka.02.640x89

Tyle państwa, na ile to konieczne,

tyle społeczeństwa, na ile to możliwe

 

V Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

3 grudnia 2013, Warszawa, Hotel Gromada

 

Wśród prelegentów i panelistów będą m.in.:

kozlowski.jan.01.150x150Jan Kozłowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego – Komisja Budżetowa oraz Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

chojna-duch.elzbieta.01.150x150Elżbieta Chojna-Duch – Członek Rady Polityki Pieniężnej

orlowski.pawel.01.151x151Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

szczepanik.marek.01.165x165Marek Szczepanik – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

sowa.marek.01.150x150Marek Sowa – Przewodniczący Komisji Finansów Związku Województw RP

kaminska.danuta.02.150x150Danuta Kamińska – Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich

olszewski.marek.01.200x200Marek Olszewski – Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

lorek.ryszard.01.150x150Ryszard Lorek
Prezes Zarządu SGB Banku S.A.

mironczuk.tomasz.02.150x150Tomasz Mironczuk – Prezes zarządu Banku BPS, Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich

pietraszkiewicz.krzysztof.02.118x118Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

W ostatnich latach polskie samorządy zainwestowały niebagatelną kwotę kilkaset mld zł. To dobra wiadomość. Samorządowcy nie mają jednak powodów do zadowolenia. Po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z 2010 roku wiele samorządów już w bieżącym roku może przekroczyć ustawową barierę zadłużenia 60% przychodów. W efekcie wiele projektów może zostać niezrealizowanych. Mogą stracić na tym gminy i miasta, ale i cała gospodarka.

Aby planować pozyskanie dofinansowania, samorządy muszą weryfikować strategię rozwoju pod względem możliwości realizacji przyszłych inwestycji.

Samorządy stanęły także przed istotną zmianą nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, gdzie nie będzie tak dużych środków finansowych na inwestycje w JST niż obecnie. Samorządowcy już dziś powinni poznać wymagania unijne i krajowe związane z przyszłą perspektywą, by lepiej przygotować się do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

 

Uczestnictwo w FNS jest bezpłatne dla przedstawicieli samorządów oraz środowisk naukowych. Prosimy jedynie o potwierdzenie przybycia – formularz rejestracyjny znajduje się na dole strony.

 

Patronaty nad konferencją objąły m.in.:

 • ump.01.75x75Unia Metropolii Polskich,
 • zgwrp.01.75x75Związek Gmin Wiejskich RP,

 • zpp.01.75x75Związek Powiatów Polskich,

 • zwrp.01.75x75Związek Województw RP.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program wydarzenia (istnieje jeszcze możliwość modyfikacji w zakresie rekomendowanej problematyki). Forum będzie składać się z części inauguracyjnej (dla wszystkich słuchaczy), a także trzech równoległych ścieżek tematycznych:

Sesja inauguracyjna:

lewandowski.janusz.01.151x151Janusz Lewandowski, Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego – Nagranie wystąpienia zrealizowane w Brukseli specjalnie dla gości Forum Nowoczesnego Samorządu 2013.

1. Miasto nowoczesne i przyjazne

Czy miasto może być inteligentnym centrum rozwoju? Przestrzenią przyjazną mieszkańcom i przedsiębiorcom? Czy potrafimy zintegrować nowoczesne technologie w taki sposób, by przyczyniały się do poprawy jakości życia mieszkańców, nie generując niebotycznych kosztów? Około 5% światowej działalności gospodarczej jest generowane przez zamówienia publiczne w miastach. Metropolie takie jak San Francisco przodują w innowacji, jednak takie podejście należy do rzadkości. Czy samorządy lokalne potrafią efektywnie rozwiązywać problemy swoich społeczności, poszukując prostych, długofalowych rozwiązań problemów? Tak, ale miasta i ich mieszkańcy muszą się otworzyć na nowy rodzaj współpracy, wyzbyć utartych schematów i złych nawyków.

2. Województwo europejskie

Europejski Rok Obywateli 2013 upływa pod znakiem promowania dialogu wszystkich szczebli rządu ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami. Co to oznacza dla samorządów lokalnych? Czy mieszkańcy powinni współdecydować o inwestycjach w swoich społecznościach? Upływający rok jest także okresem intensywnego planowania budżetowego. Co dalej z rozwojem cyfrowym w regionach? Czy JST otrzymają wsparcie w ramach projektów makroregionalnych? Jak zachęcać inwestorów do lokowania na naszym terenie?

3. Finansowanie rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostki samorządu terytorialnego permanentnie potrzebują finansowania, zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnego. Najlepsza nawet strategia rozwoju może zakończyć się fiaskiem, jeśli samorządy nie zorganizują, we współpracy z instytucjami finansowymi, odpowiedniego i terminowego dostępu do środków finansowych. Dotychczas JST należały do ulubionych klientów banków. Tymczasem otoczenie prawne ulega zmianom na niekorzyść JST. Sukcesywnie powstają kolejne regulacje ograniczające możliwość samodzielnego zarządzania finansami przez samorząd terytorialny. Z drugiej strony pojawiają się szanse i wyzwania dla JST, jakie niosą za sobą nowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 4. Jak zarządzać oświatą, by nasze dzieci i wnuki miały szansę się przebić?

Finansowanie oświaty generuje strukturalnie niedobory w gminnych budżetach. Wynika to m.in. z faktu, że tzw. subwencja oświatowa pokrywa jedynie 80 % bieżących kosztów realizacji tego zadania, nie pozwalając na finansowanie remontów oraz inwestycji w tym obszarze. Jednocześnie, niż demograficzny sprawia, że istniejąca baza generująca wysokie koszty stałe jest ponad normatywna w stosunku do realnych potrzeb. Potrzeba zharmonizowania obecnych potrzeb i potencjałów z możliwościami finansowymi to element decydujący dla przyszłych perspektyw rozwoju, w tym awansu poprzez edukację. W różnych obszarach gminy wdrażają rozwiązania organizacyjne, finansowe oraz motywacyjne, zmierzające do rozwiązania tej kwestii.

Podczas forum, na które zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz przedsiębiorstw komunalnych zastanowimy się, jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami. Do udziału w Forum Nowoczesnego Samorządu zapraszamy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych).

 

Program:

 

Kontakt:

Uczestnictwo w FNS jest bezpłatne dla przedstawicieli samorządów oraz środowisk bankowych i naukowych, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji miejsc.

Przedstawicieli firm komercyjnych – dostawców produktów i usług, jak również usług doradczych – zainteresowanych udziałem w konferencji lub współpracą sponsoringową, prosimy o kontakt z organizatorami: reklama@wydawnictwocpb.pl.

fns.2013.belka.01.640x32.gif

eds.logo.01.200x67

fns.2013.belka.01.640x32.gif

fns.2013.belka.01.640x32.gif

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Nowoczesnego Samorządu

Konferencje Europejskiego Doradcy Samorządowego 2012

Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawca poradnika dla samorządów „Europejski Doradca Samorządowy”, już po raz czwarty przeprowadził, w okresie od października do listopada 2012 r., cykl konferencji dotyczących finansowania działalności samorządowej w okresie nowych wyzwań.

„Innowacje, konkurencyjność, rozwój.
Edukacja gwarancją sukcesu.”

 

Tegoroczny cykl stanowił kontynuację i rozwinięcie projektu, realizowanego w minionych trzech latach dla JST, podmiotów zależnych oraz instytucji i organizacji pracujących na ich rzecz.

Wszystkim, którym leży na sercu skuteczne wypełnienie demokratycznego mandatu, nadanego przez mieszkańców miast i miasteczek, oraz tysięcy gmin na terenie całego kraju, obiecujemy rzetelną debatę nad szukaniem skutecznych rozwiązań również w perspektywie skutecznego aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie finansowej.

E-administracja i e-gospodarka, to potencjał i element budowania przewagi konkurencyjnej. Nie do zrealizowania bez budowy sieci szkieletowej szerokopasmowego Internetu. Jak to osiągnąć? Dowiesz się na naszych konferencjach! Zapraszamy do udziału!

Konferencje organizowane są pod Patronatem honorowym następujących instytucji:

 • Minister Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Unia Metropolii Polskich
 • Unia Miasteczek Polskich
 • Związek Miast Polskich
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Banków Polskich

Terminy:

 • 05.10.2012 – Poznań
 • 09.10.2012 – Gdańsk
 • 18.10.2012 – Rzeszów
 • 05.11.2012 – Wrocław
 • 08.11.2012 – Katowice
 • 12.11.2012 – Kraków
 • 22.11.2012 – Warszawa

Udział w konferencjach był BEZPŁATNY!

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Nowoczesnego Samorządu

Konferencje „Europejskiego Doradcy Samorządowego” 2011

eds.naglowek.590x

Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawca poradnika dla samorządów „Europejski Doradca Samorządowy” już po raz trzeci przeprowadzi w całej Polsce w okresie od września do listopada 2011 r. cykl konferencji dotyczących finansowania działalności samorządowej w okresie nowych wyzwań.

eds.logo.360x106

„Wiedzieć, znaczy zarabiać. Rozwiązania usprawniające rozwój i zarządzanie finansami samorządów”

Edukacja ekonomiczna, a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych • Jak zarządzać projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej, wnioski, rozliczanie się z projektów.
 • Dodatkowe źródła finansowania inwestycji.
 • Jak chronić majątek komunalny, nowe rodzaje ubezpieczeń.
 • Na czym polegają innowacje dedykowane dla samorządów wystąpienie Janusza Lewandowskiego Komisarza UE.
 • Dofinansowywanie projektów edukacyjnych przez NBP, programy rozwojowe dla mieszkańców gmin i województw.
 • W programie konferencji prezentacja Samorządowej Akademi Umiejętności


lewandowski.janusz.01.100xJanusz Lewandowski o kolejnej perspektywie finansowej.

Tylko podczas konferencji „Wiedzieć, znaczy zarabiać” odtworzenie wystąpienia zarejestrowanego w Brukseli dla potrzeb naszego cyklu.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI –pobierz


TERMINY KONFERENCJI i REJESTRACJA
(prosimy kliknąć w wybrane miasto, aby poznać szczegółowy program i miejsce danej konferencji oraz dokonać bezpłatnej rejestracji):

Pobierz folder informacyjny:

eds.folder.miniaturka.200x

 

Kontakt w sprawie konferencji:

e-mail: konferencje@wydawnictwocpb.pl

tel: (22) 62 91 875, (22) 62 75 295Informacja dodatkowa:

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Nowoczesnego Samorządu

Konferencje „Europejskiego Doradcy Samorządowego” 2010

II cykl konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych Europejskiego Doradcy Samorządowego


eds.01.180xWiedzieć znaczy zarabiać – rozwiązania usprawniające rozwój i zarządzanie finansami samorządów

 

Konferencje odbywały się w 16 miastach wojewódzkich od 16 września do 3 listopada 2010 r. Honorowy patronatem nad nimi objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Związek Banków Polskich i urzędy marszałkowskie.

Tematyka poruszana podczas konferencji dotyczyła finansowania działalności samorządowej w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego. Jednym z omawianych problemów był nowy budżet unijny na lata 2014-2020.

Specjaliści od zarządzania w biznesie podpowiadali, jak skutecznie zdobywać środki na finansowanie gospodarki komunalnej w Polsce.

 

BLOKI TEMATYCZNE:

I. Jak finansować inwestycje gminne?

II. Jak ograniczać koszty i zwiększyć przychody?

III. Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020; szanse i zagrożenia.

 

Na koniec każdej z konferencji rozdawane zostały certyfikaty „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2010”, przyznawane m.in. wójtom i burmistrzom gmin, które przystąpiły do „Programu Ochrony Finansów Samorządów” oraz „Dłużnik Alimentacyjny”.

 

eds.2010.logotypy.550x

 

Sprawozdanie z II cyklu konferencji EDS – pobierz

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Nowoczesnego Samorządu

Konferencje „Europejskiego Doradcy Samorządowego” 2009

I cykl konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych Europejskiego Doradcy Samorządowego


eds.01.180x„Planowanie i realizacja nwestycji z udziałem funduszy europejskich dla ożywienia gospodarczego Polski praktyczne rekomendacje dla beneficjentów w czasie spowolnienia gospodarczego”

 

Konferencje odbywały się w 16 miastach wojewódzkich w okresie październik 2009 – styczeń 2010 r. Honorowy patronatem nad nimi objęły: Ministerstwo Finansów, Związek Banków Polskich i urzędy marszałkowskie.

Podczas seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorstw komunalnych, pokazano jakie wyzwania stoją przed nimi w związku ze spowolnieniem gospodarczym, ale i jakie daje ono szanse.

Zostały przedstawione możliwości ograniczenia kosztów funkcjonowania lokalnych społeczności oraz wskazano ewentualne zewnętrzne źródła finansowania inwestycji polskich samorządów.

Prelegenci mówili o znaczeniu informacji gospodarczej dla bezpiecznego funkcjonowania samorządów i ich jednostek. Podkreślano że, korzystanie z potężnej bazy danych zgromadzonej przez instytucje sektora bankowego wzmacniają pewność obrotu, co jest szczególnie istotne w czasach spowolnienia gospodarczego.

 

BLOKI TEMATYCZNE:

I. Finanse JST podczas spowolnienia gospodarczego

II. Jak zmniejszyć koszty funkcjonowania samorządu
III. Jak zwiększyć wpływy samorządów

 

Na koniec każdej konferencji zostały wręczone wyróżnienia „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2009”. Tytuł przyznawany jw imieniu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Wyróżnienia przyznano gminom za udział w programie „Dłużnik Alimentacyjny”, dzięki czemu poprzez wykorzystanie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor aktywnie uczestniczyli w systemach wymiany informacji gospodarczej, dbając tym samym o swoje finanse i przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa gospodarczego gminy i kraju.

 

eds.2009.logotypy.550x

 

Sprawozdanie z I cyklu konferencji EDS – pobierz

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1