Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014 – debata wieczorna

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

flbs.2014.foto.13.400xPomagamy polskim obywatelom, polskim przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego, pomóżcie nam Państwo im pomagać i realizować ich aspiracje - z takim apelem zwrócił się Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz do parlamentarzystów biorących udział w obradach Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Apel ten ma szczególne znaczenie właśnie teraz, kiedy toczą się prace nad nowelizacją ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających. Prezes ZBP przypomniał o tym, że również po stronie polityków leży odpowiedzialność za kształt nowego modelu bankowości spółdzielczej nad Wisłą. W debacie udział wzięli: Krystyna Skowrońska, Poseł na Sejm RP, Kazimierz Kleina - Senator RP, Krystyna Majerczyk-Żabówka - Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Cezary Olejniczak - Poseł na Sejm RP.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014:

Zarysowane jest porozumienie pomiędzy bankami spółdzielczymi a organami nadzoru co do modyfikacji w duchu regulacji europejskich modelu organizacyjno-prawnego polskiej bankowości spółdzielczej, także będą musiały zostać podjęte prace nad modyfikacją modelu biznesowego polskiej bankowości spółdzielczej. To wszystko, jeśli ma mieć jakiś sens, jeśli ma w tym być siła, to ważne jest,  żeby te zmiany prawne przebiegły w jak najlepszym tempie – ale chcę dodać, że sukces całego sektora polskiej bankowości lokalnej możliwy jest wówczas, kiedy lepiej zorganizowane i zsynchronizowane działania władz publicznych, zarówno rządowych jak i samorządowych – przypomniał uczestniczącym w debacie parlamentarzystom prezes ZBP.

Postęp, jaki przez 25 lat gospodarki rynkowej zrobiła polska bankowość jest imponujący – jednak zdaniem Prezesa ZBP wciąż pozostaje wiele do zrobienia:

20 lat temu całe fundusze polskiego sektora bankowego wynosiły 3 miliardy 394 miliony złotych. Dzisiaj to ponad 140 miliardów złotych. Wówczas relacje funduszy własnych do PKB to było 2 procent – dzisiaj 8,4 procent. Nie ma wątpliwości – sektor bankowy rozwijał się bardzo szybko, i sektor banków spółdzielczych w Polsce również rozwijał się bardzo szybko. Latami spółdzielcy bankowi nie widzieli dywidendy, budowali swoje instytucje lokalne. (…)Polska bankowość jest zdrowa, stabilna, solidnie zarządzana i nadzorowana – ale jest po prostu relatywnie niewielka, biorąc pod uwagę rosnące potrzeby gospodarki.

flbs.2014.foto.14.600x

Prezes Pietraszkiewicz zwrócił się do przedstawicieli władz publicznych o współdziałanie z sektorem bankowym w kierunku utworzenia „mapy drogowej” dla polskiej bankowości na najbliższe lata:

Chcę powiedzieć wyraźnie: jeśli mówimy o kolejnej perspektywie rozwoju polskiej gospodarki i polskich obywateli – to w strategicznym, dobrze pojętym interesie jest wytyczenie, wyznaczenie głównych ścieżek rozwoju polskich instytucji finansowych – ponieważ nie ma społecznej gospodarki rynkowej bez dobrze zarządzanych instytucji finansowych.

Zdaniem posłanki Krystyny Skowrońskiej ustawę należy wdrożyć w trybie pilnym – do 1 stycznia przyszłego roku. Kluczem do sukcesu jest wypracowanie takiego modelu, który zyska akceptację całego środowiska. Tymczasem model oparty o IPS już obecnie wzbudza kontrowersje wśród samych bankowców:

Budujemy wspólnie model bezpieczeństwa. Czy to powinno znaleźć odzwierciedlenie w ustawie, czy powinna ona uwzględniać wyłącznie taki model? Jest wiele głosów w środowisku, że ustawa powinna być na tyle uniwersalna, aby dawała szanse na różne rozwiązania. Czy to się uda – tego ostatecznie nie wiemy.

flbs.2014.foto.15.600x

W środowisku banków spółdzielczych duże niepokoje budziły również prace nad ustawą o finansach publicznych; obawiano się sytuacji, w której  samorządy musiałyby gromadzić pieniądze na rachunkach Banku Gospodarstwa Krajowego. Zdaniem uczestniczących w debacie polityków, obecnie nie ma takiego ryzyka – samorządy zachowają autonomię odnośnie wyboru banków.

Myślę, że uda nam się uchwalić ustawę, która będzie służyć polskiej  spółdzielczości bankowej, i będzie wzmacniała ten sektor – stwierdził senator Kazimierz Kleina. Miejmy nadzieję, że ta ustawa przygotowywana przez rząd jak najszybciej wpłynie, ponieważ do 1 stycznia pozostało już niewiele czasu.

Senator przypomniał również, jak istotną rolę w nowoczesnej bankowości spółdzielczej odgrywa zarządzanie ryzykiem; aspekt ten ma szczególne znaczenie również w prorozwojowej działalności tych banków, takiej jak dystrybucja funduszy unijnych czy wsparcie dla terenów objętych klęskami żywiołowymi:

Dzięki Wam, dzięki Waszym pracownikom udało się zagospodarować te pieniądze, które dostaliśmy najpierw z programu SAPARD, później z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejne lata. (..) Co w przyszłości? Uważam, że w pewnym stopniu rola banków spółdzielczych będzie coraz większa. Musimy przede wszystkim zacząć myśleć o zarządzaniu ryzykiem. To jest szansa dla banków spółdzielczych na pewien rozwój: wejść w  większym stopniu w zarządzanie ryzykiem i pomoc rolnikom, mieszkańcom wsi i miast, gdzie mogą wystąpić klęski żywiołowe.

Karol Jerzy Mórawski