Forum Bankowe 2015 – Prezentacje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przedstawiamy Państwu część prezentacji z Forum Bankowego 2015, które odbyło się w dniu 11 marca 2015 w Warszawie.

Otwarcie obrad

Forum Bankowe 2015:

SESJA II

Ekonomiczne uwarunkowania finansowania gospodarki w środowisku niskich stóp procentowych i nowych programów wspierania przedsiębiorczości.

SESJA III

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług płatniczych w Polsce – rozwój bankowości mobilnej, skutki obniżenia interchange fee

 Panel Specjalny