Forum Bankowe 2014

Forum Bankowe 2014
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Forum Bankowe 2014 Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego

 

12 marca 2014 r., Hotel Sheraton w Warszawie

 Wśród prelegentów m.in.:
belka.marek.01.75x75prof. dr hab. Marek Belka
Prezes Narodowego Banku Polskiego
kozera.iwona.01.75x75Iwona Kozera
Partner, EY Polska
Szef Grupy Rynków Finansowych
jakubiak.andrzej.01.75x75Andrzej Jakubiak
Przewodniczący
Komisja Nadzoru Finansowego
kwasniak.wojciech.01.75x75Wojciech Kwaśniak
Zastępca Przewodniczącego
Komisja Nadzoru Finansowego
jagiello.zbigniew.01.75x75Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu
PKO Bank Polski S.A.
sikora.slawomir.s.01.75x75Sławomir S. Sikora
Prezes Zarządu
Bank Handlowy w Warszawie SA
pietraszkiewicz.krzysztof.01.75x75Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, organizowaną przez Związek Banków Polskich, podczas której dyskutowane są najważniejsze dla bankowości aktualne problemy i wyzwania w najbliższych latach.

W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

Tegoroczna tematyka:

  • Sesja I
    Rola banków w społecznej gospodarce rynkowej – pożądane zmiany instytucjonalne i regulacyjne pozwalające na coraz lepsze pełnienie przez banki swojej funkcji w gospodarce
  • Sesja II
    Efektywny model ochrony konsumenta usług bankowych
  • Sesja III
    Działanie banków w erze cyfrowej – konsekwencje organizacyjne, ekonomiczne, reputacyjne dla banków wynikające z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze bankowości detalicznej

Zobacz:

 

www.aleBank.pl/ForumBankowe