FOR przedstawił rachunek od państwa za 2021 rok

FOR przedstawił rachunek od państwa za 2021 rok
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od kilku lat Forum Obywatelskiego Rozwoju publikuje "Rachunek od państwa", czyli zestawienie wydatków publicznych za poprzedni rok w przeliczeniu na mieszkańca Polski.

W 2021 roku „Rachunek od państwa” wyniósł 30 736 zł na mieszkańca Polski i był o 982 zł wyższy niż rok wcześniej.

Od 2015 roku wydatki publiczne wzrosły w Polsce realnie o ponad 35%.

Łączne wydatki publiczne na mieszkańca były w 2021 roku o 1300 zł wyższe od dochodów. W rezultacie dług publiczny na mieszkańca wyniósł 37 405 zł (z czego 6946 zł poza konstytucyjną definicją długu i poza kontrolą parlamentu) i był o 2138 zł wyższy niż w 2020 roku.

W 2021 roku wydatki publiczne stanowiły 44,2% PKB – mniej niż rok wcześniej, gdy wybuchła pandemia, ale wciąż więcej niż w 2019 roku.

Od 2015 roku wydatki publiczne wzrosły w Polsce realnie o ponad 35%.

Wydatki socjalne rosną szybciej niż gospodarka

Największą kategorią wydatków publicznych były, jak co roku, emerytury i renty. Przeciętny mieszkaniec Polski wydał na nie, wliczając „trzynastki” i „czternastki”, 8938 zł. To o wiele więcej niż na liczone łącznie dwie kolejne kategorie wydatków – ochronę zdrowia (3851 zł) oraz edukację i naukę (3731 zł).

W latach 2015-2021 wydatki socjalne w ujęciu realnym wzrosły w Polsce o prawie 43% – był to piąty najwyższy wynik w UE (przy średniej na poziomie 22,3%).

Wydatki socjalne rosły szybciej niż gospodarka – w stosunku do PKB zwiększyły się o 1,7 pkt proc. Malało natomiast  znaczenie inwestycji publicznych, które w stosunku do PKB zmniejszyły się o 0,4 pkt proc.

Rosną koszty obsługi długu publicznego

Rosnące wydatki państwo mogło finansować, gdyż gospodarka szybko rosła dzięki dobrej koniunkturze w zachodniej Europie i napływowi pracowników z Ukrainy.

Rząd wprowadził też wiele nowych podatków, często dla niepoznaki nazywanych opłatami lub daninami („opłata emisyjna”, „danina solidarnościowa”, a także podatek bankowy i podatek handlowy). Dochody sektora publicznego w latach 2015-2021 wzrosły o 3,3% PKB.

w tym roku koszt obsługi długu publicznego będzie wyższy od kosztu programu Rodzina 500+

Mimo dobrej koniunktury rząd nie zrównoważył finansów publicznych. W efekcie dług publiczny w latach 2015-2021 wzrósł o 2,5% PKB.

Stabilności finansów publicznych w roku 2021 sprzyjały niskie, a nawet malejące odsetki od długu. Dlatego koszt obsługi długu publicznego na jednego mieszkańca wynosił „tylko” 772 zł.

Od pół roku odsetki zaczynają jednak szybko rosnąć. Według prognozy z kwietnia br., przedstawionej przez rząd w „Wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2022-2025”, odsetki od długu publicznego mają wynieść w roku 2022 1258 zł na mieszkańca, a w 2023 1705 zł.

Już w tym roku koszt obsługi długu publicznego będzie wyższy od kosztu programu „Rodzina 500+”.

Źródło: aleBank.pl