Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa, perspektywa stabilna

Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa, perspektywa stabilna
Fot. stock.adobe.com/Andrey Shevchenko
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings - IDR) na poziomie BBB+, jak również krajowy rating długoterminowy na poziomie AA(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna.

#FitchRatings potwierdził międzynarodowe długoterminowe #ratingi Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+ #Fitch #Rzeszów

„Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Rzeszów utrzyma mocne wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w mieście, co przełoży się na dobre wskaźniki spłaty zadłużenia. Ratingi miasta odzwierciedlają także prognozowany przez Fitch umiarkowany poziom zadłużenia Rzeszowa w średnim okresie, pomimo spodziewanego jego wzrostu na skutek wysokich wydatków inwestycyjnych. Ratingi biorą również pod uwagę szybko rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa, będącego miastem średniej wielkości” – czytamy w komunikacie.

Fitch spodziewa się, że w średnim okresie wyniki operacyjne Rzeszowa będą dobre; nadwyżka operacyjna miasta będzie wynosić średnio 105 mln zł i stanowić 9-10% dochodów operacyjnych. Będzie ona 1,7-krotnie wyższa od rocznej obsługi długu (odsetki plus raty). Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą nadal skutecznie utrzymywać tempo wzrostu wydatków operacyjnych poniżej tempa wzrostu dochodów operacyjnych, a te ostatnie będą wspierane przez dynamicznie rosnące dochody podatkowe w związku z rozwijającą się lokalną gospodarką oraz bazą podatkową, podano również.

Dobre wyniki budżetowe 

W I półroczu 2018 r. wyniki budżetowe Rzeszowa były dobre. Nadwyżka operacyjna wyniosła 75 mln zł (74 mln zł w I poł. 2017r.), co wynikało z działań miasta w zakresie racjonalizacji wydatków oraz rosnących dochodów podatkowych w związku ze wzrostem gospodarczym. Dochody z podatków wzrosły o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, głównie za sprawą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Miasto odnotowało nadwyżkę budżetową w wysokości 60 mln zł (20 mln zł w I poł. 2017r.), pomimo realizacji zakrojonych na szeroką skalę inwestycji. W I połowie 2018 r. wydatki majątkowe wzrosły niemal dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 113 mln zł, przy czym większość z nich została sfinansowana dotacjami UE.

Wydatki majątkowe Rzeszowa mogą wynieść 1 mld zł w latach 2018-2020 

„Fitch prognozuje, że w latach 2018-2020 wydatki majątkowe Rzeszowa mogą wynieść łącznie 1 mld zł (średnio 25% wydatków ogółem rocznie), z czego prawie 350 mln zł może zostać wydatkowane w 2018 r., prowadząc do deficytu budżetowego na poziomie około 80 mln zł (powyżej 6% dochodów ogółem). Miasto jest liderem w realizacji dużych inwestycji współfinansowanych z budżetu UE na lata 2014-2020. Miasto podpisało już szereg umów na finansowanie unijne oraz wyłoniło wykonawców inwestycji. Spodziewamy się, że w średnim okresie około 60% wydatków majątkowych będzie finansowanych z dochodów majątkowych oraz około 25% z nadwyżki bieżącej miasta, a pozostała część z nowego długu” – czytamy dalej.

Ratingi Rzeszowa mogą zostać podniesione

Ratingi Rzeszowa mogą zostać podniesione, jeśli nastąpi dalsza poprawa wyników operacyjnych miasta, a jednocześnie wskaźniki zadłużenia pozostaną dobre, tak że relacja długu do nadwyżki bieżącej w sposób trwały będzie wynosiła poniżej 5 lat. Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne miasta pogorszą się, a jednocześnie znacząco wzrośnie jego zadłużenie, co wpłynie na istotne pogorszenie się wskaźnika zadłużenia do nadwyżki bieżącej powyżej 10 lat, podsumowano.

Źródło: ISBnews