Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna
Fot. stock.adobe.com/Artur Henryk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gdańska (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd #Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych Gdańska #rating #Gdańsk

„Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych miasta, jak również mocnych wskaźników obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają także bogatą i zdywersyfikowaną gospodarkę lokalną, jak również dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które zapewnia miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych” – czytamy w komunikacie.

Agencja wskazała, że Gdańsk od lat (2012-2017) osiągał marże operacyjne oraz nadwyżki budżetowe, wyższe niż te u podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem w kategorii A, pomimo wysokich nakładów inwestycyjnych.

Dobre wyniki operacyjne

„Rating na poziomie A- odzwierciedla nasze oczekiwania, że Gdańsk w latach 2018-2021 utrzyma mocne wyniki operacyjne, z nadwyżką operacyjną około 300 mln zł, co będzie zbliżone do średniej z lat 2012-2017. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze Miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku z powiększającą się bazą podatkową wspieraną wzrostem gospodarki Polski” – czytamy dalej.

Fitch wskazał, że w I półroczu Gdańsk utrzymał mocne wyniki operacyjne z nadwyżką operacyjną wynoszącą 298 mln zł (303 mln zł na koniec analogicznego okresu w 2017r.) lub ponad 20% dochodów operacyjnych. Dobre wyniki operacyjne i wyższe wpływy ze sprzedaży majątku, w połączeniu z wolniejszym tempem wykonywania wydatków majątkowych, przyczyniły się do wystąpienia śródrocznej nadwyżki budżetowej w wysokości 149 mln zł.

Spodziewane przyspieszenie inwestycji

Fitch spodziewa się, że wydatki operacyjne przyspieszą w drugiej połowie 2018r., w szczególności w obszarze oświaty w związku z wprowadzoną przez władze centralne reformą oraz w związku z rosnącą presją na wzrost wynagrodzeń w wyniku ogólnego trendu rynkowego.

„Prognozujemy, że inwestycje Gdańska w latach 2018-2021 mogą wynieść łącznie 2,7 mld zł lub średnio 20% wydatków budżetowych. Będzie to poniżej średniej z lat 2012-2017 wynoszącej 25%. Fitch spodziewa się, że Gdańsk, podobnie jak w latach ubiegłych, sfinansuje większość (80%) wydatków majątkowych z nadwyżki bieżącej, wolnych środków oraz bezzwrotnych dotacji na inwestycje dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, co ograniczy zapotrzebowanie Gdańska na finansowanie długiem” – podano także.

Fitch prognozuje, że w latach 2018-2021 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną mocne. Obsługa zadłużenia wyniesie około 30% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) wzrośnie do około trzech do czterech lat (2,1 w 2017r.), czyli znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu (do 20 lat).

Źródło: ISBnews