Firmy będą mogły zainwestować dzięki ustawie deregulacyjnej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

inwestycje.euro.01.250x164W życie weszła tak zwana trzecia ustawa deregulacyjna, zgodnie z którą małe firmy mogą rozliczać podatek VAT dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za fakturę. Według ekspertów nie tylko poprawia to płynność finansową przedsiębiorstw, ale również powoduje, że więcej środków będą mogły one zainwestować. Expander sprawdził więc na jakich lokatach i funduszach najbardziej opłaca się ulokować im nadwyżki w krótkim okresie czasu.

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów oraz Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych małe i średnie firmy mają największe problemy z wyegzekwowaniem zaległych płatności. Jest to główna bariera rozwoju dla 61% przedsiębiorstw. Do niedawna firmy, mimo iż ich kontrahenci opóźniali się z płatnościami lub termin ich uregulowania był bardzo długi, miały obowiązek opłacenia podatku VAT, co wpływało negatywnie na płynność finansową. Rząd wprowadził jednak rozwiązanie, które w pewnym stopniu zniweluje negatywne skutki zatorów płatniczych. Firmy z obrotami do 1,2 mln euro mogą bowiem odprowadzić VAT nie po wystawieniu faktury, ale dopiero po uzyskaniu za nią zapłaty. – Dla wielu firm z sektora MŚP będzie to duży „oddech”, a w niektórych przypadkach powstaną nawet nadwyżki finansowe, które warto rozsądnie ulokować. Warunkiem ich zainwestowania powinna być jednak gwarancja ochrony kapitału i krótki okres deponowania, który umożliwi firmie szybki dostęp do środków i zapewni jej płynność finansową – mówi Piotr Nowak, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych w firmie Expander.

Jaka lokata najlepsza na krótki okres?

Expander sprawdził ile mała firma zarobi na lokacie w czasie jednego i trzech miesięcy. Standardowo na okres jednego miesiąca banki oferują oprocentowanie od 1,30% (PKO BP) za lokatę do kwoty 10 tys. nawet do 4,60% (Idea Bank Lokata Przedsiębiorcza). W przypadku trzech miesięcy analogicznie oferty przedstawiają się następująco: od 1,30% (PKO BP) do 5,10% (Idea Bank).

Poniżej przedstawiamy przykładową kalkulację dla lokaty dla przedsiębiorstw, którą można znaleźć w standardowej ofercie Meritum Banku. Przedsiębiorca w trzy miesiące uzyska na niej następujące odsetki:
130118.firmy.771x290Na pierwszy rzut oka zyski nie zaskakują, jednak według ekspertów Expandera należy na nie patrzeć w dłuższej perspektywie czasu – Przy założeniu, że firma będzie regularnie dysponowała nadwyżkami finansowymi, które będzie reinwestowała w krótkoterminową lokatę zyski mogą okazać się zadowalające. Przede wszystkim pieniądze na lokacie stale pracują, a nie są pożerane przez inflację, jak ma to miejsce na niskooprocentowanym rachunku bankowym. Co ważne, lokata to również gwarancja, że nie stracimy wpłacanych na nią środków pieniężnych – mówi Piotr Nowak z firmy Expander.

Fundusz inwestycyjny opłaca się MŚP?

Z kolei przedsiębiorców, którzy szukają innych alternatyw w lokowaniu krótkoterminowych nadwyżek finansowych mogą zainteresować inwestycje w fundusze. – Pierwszym kryterium jakie przedsiębiorca powinien brać przy ich wyborze jest nie tylko historyczna stopa zwrotu oraz sytuacja panująca na rynku kapitałowych lub długu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo lokowanego kapitału oraz możliwość upłynnienia środków – mówi Piotr Nowak z Expandera. Fundusze są więc ciekawym pomysłem w przypadku inwestycji MŚP, ale tylko wtedy, gdy dotyczą rynku pieniężnego oraz ewentualnie obligacji skarbowych, ale nie korporacyjnych.

– Analizując medianę stóp zwrotu w przypadku funduszy dłużnych krajowych za okres miesiąca wynosiła ona 1,21%, natomiast w okresie trzech miesięcy 3,9%. Z kolei patrząc na ostatnie wyniki funduszy dłużnych krajowych miesięczna stopa zwrotu wśród najlepszych z nich wyniosła 2,31 % (PZU Papierów Dłużnych POLONEZ) i 1,98% (KBC Delta SFIO). Natomiast w okresie ostatnich trzech miesięcy wśród najlepszych funduszy dłużnych krajowych możemy wyróżnić również PZU POLONEZ, który dał zarobić 7,10 % oraz UniObligacje Aktywny z wynikiem 6,30% – mówi Piotr Nowak.

– Mediana stóp zwrotu w przypadku funduszy pieniężnych i gotówkowych za okres miesiąca wyniosła 0,51%, natomiast za trzy miesiące 1,7%. Wśród tej grupy najlepsza stopa zwrotu po miesiącu wyniosła 1,25% (Skok Gotówkowy) oraz 1,21% (UniKorona Pieniężny). Za okres trzech miesięcy fundusze z najlepszymi wynikami to Amplico Pieniężny 3,40% oraz Opera Pecunia.pl 3,00% – analizuje ekspert Expandera.

Wybierając sposób lokowania firmowych pieniędzy należy pamiętać o tym, że fundusze inwestycyjne otwarte cechują się dużą płynnością – Dzięki temu można bez problemu wycofać z nich pieniądze w każdej chwili bez utraty zysku, co jest szczególnie istotne gdyż kontrahenci regulują płatności w różnych terminach, co niesie ze sobą konieczność podjęcia środków i opłacenia VAT. Na lokacie pieniądze są natomiast zamrażane i jeśli zachodzi konieczność wypłaty kapitału przed jej okresem zapadalności, naliczone odsetki najczęściej przepadają – mówi Piotr Nowak z Expandera. – Inną istotną kwestią jest bezpieczeństwo lokowania pieniędzy. Mimo wszystko fundusze, nawet bezpieczne mogą nie przynieść dodatniej stopy zwrotu w krótkiej perspektywie czasu – podsumowuje ekspert.