Finlandia – stabilny partner biznesowy dla Polski

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150406.fini.polska.01.267xJak stwierdził Prezydent Bronisław Komorowski, odnotowujemy dynamiczny wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską i Finlandią. Tylko w minionym roku odnotowano 10% wzrost wartości eksportu z Polski do Finlandii i 6% wzrost importu z Finlandii.

W Sali Notowań GPW SA w Warszawie 31 marca odbyło się seminarium biznesowe, zorganizowane przez Konfederację Lewiatan we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Team Finland (organizacja biznesu fińskiego EK oraz FINPRO instytucja odpowiedzialna za promocję fińskiego eksportu, inwestycji i turystyki). Seminarium odbyło się z okazji oficjalnej wizyty Prezydenta Republiki Finlandii w Polsce – Sauli Niinistö.

W wydarzeniu poza prezydentami obu krajów udział wzięli: wicepremier Janusz Piechociński oraz ministrowie gospodarki i rolnictwa Finlandii Jan Vapaavuori i Petteri Orpo. Uczestniczyło ponad 150 osób z Polski i Finlandii, głównie przedstawicieli biznesu w tym obecni byli przedstawiciele 10 największych korporacji fińskich, działających w naszym kraju.

Polsko-fińska współpraca gospodarcza
Polskie produkty są znane i cenione w Finlandii, o czym świadczy dynamika wzrostu handlu zagranicznego. W Polsce docenia się fińską solidność, wiarygodność, kreatywność i innowacyjność. Prezydent Komorowski podkreślił, że Polska chce wzorować się na Finlandii, wykorzystując fundusze przyznane naszemu krajowi na innowacyjność w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.

Te środki europejskie stwarzają nowe możliwości współpracy nie tylko pomiędzy agendami rządowymi, ale też pomiędzy podmiotami prywatnymi instytucjami badawczymi i uniwersytetami. Jak stwierdził, chcemy, wykorzystując doświadczenia Finlandii, zastosować podejście systemowe sprzyjające innowacjom, aby stać się krajem konkurencyjnym w skali europejskiej i globalnej. Przykładem dla Polski mogą być na przykład rozwiązania transportu miejskiego wykorzystujące alternatywne źródła energii.

Jako jedno ze źródeł sukcesu Polski po transformacji, prezydent Komorowski wskazał postawienie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (98,8% wszystkich firm w kraju, zatrudniają 2/3 pracowników i wytwarzają ponad połowę PKB), a nie na model oligarchiczny. To dziś również baza dla skutecznej współpracy biznesowej pomiędzy Polską i Finlandią. W Polsce działa ponad 200 fińskich firm. Z kolei jak stwierdził prezydent Sauli Niinistö, Polska jest znaczącym partnerem handlowym dla Finlandii i ważnym kierunkiem inwestycji fińskich a ich wartość zbliża się do 2 mld euro, a fińskie firmy zatrudniają w Polsce około 30 tys. pracowników.

Trzeba zauważyć, że fińskie firmy to również znane światowe marki. Z kolei Polska wyróżnia się stabilnym wzrostem gospodarczym, również w okresach światowej dekoniunktury gospodarczej. Dlatego jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych. W trakcie seminarium zwracano uwagę, że ważnym argumentem za inwestycjami w Polsce jest wielkość i chłonność naszego rynku wewnętrznego oraz dobrze wykwalifikowani pracownicy. Jak powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński nasz wzrost PKB w minionym roku to 3,3% oraz 5,2% wzrostu eksportu i to przy niepewnej sytuacji zarówno w gospodarce światowej, jak i w UE.

Minister Piechociński podkreślił, że siłą naszej gospodarki jest sprawny i bezpieczny system finansowy, ludzie (menedżerowie, przedsiębiorcy i pracownicy) oraz nasza determinacja, aby nie tylko „gonić”, tych co są przed nami, ale współuczestniczyć w sukcesie i dzielić się własnym. Nasza gospodarka, jak stwierdził, będzie do 2022 roku największym placem budowy w UE. Jego zdaniem bardzo ważny jest kapitał ludzki, a dziś co dziesiąty studiujący europejczyk jest polakiem. Mamy również najszybciej rozwijający się w Europie sektor ICT (średnio 8% wzrostu w ostatnich latach). W roku 2020 sektor ten ma mieć 13% udziału w naszym PKB.

Kolejny ważny dział to usługi na rzecz firm globalnych, który zatrudniał na koniec minionego roku blisko 170 tys. pracowników, a w ciągu najbliższych pięciu lat ich liczba ma zostać podwojona. Piechociński zachęcał firmy fińskie do inwestycji między innymi w specjalnych strefach ekonomicznych, których funkcjonowanie zostało przedłużone do 2026 roku. Równocześnie polski kapitał stać już na inwestowanie w Finlandii.

150406.fini.polska.02.267x

Bohdan Szafrański