Finanse i rachunkowość Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

 

121209.fin.i.rach.01Zachęcam Państwa do wykorzystania informacji o nowej książce Finanse i rachunkowość, która jest kolejną pozycją z serii "Zarządzanie i inżynieria produkcji"

Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in.

 • rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa;
 • konto jako podstawowe urządzenie księgowe;
 • koszty i ich ujęcie ewidencyjne;
 • ustalanie, rozliczenie i podział wyniku finansowego;
 • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych);
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
 • krótkoterminowe decyzje finansowe;
 • wartość pieniądza w czasie;
 • rodzaje inwestycji rzeczowych;
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw;
 • metody szacowania opłacalności inwestycji;
 • system finansowy w gospodarce.

Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne po każdym rozdziale, przykłady i słownik ważniejszych terminów, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz studentów zarządzania i finansów w uczelniach ekonomicznych i rolniczych.

Źródło: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Spółka Akcyjna