Fenomenalny wzrost inwestycji przedsiębiorstw w I kw. 2019 r.

Fenomenalny wzrost inwestycji przedsiębiorstw w I kw. 2019 r.
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu w cenach bieżących o 13,6% r/r wobec wzrostu o 3,1% w marcu, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (10,0%) i konsensusu rynkowego (8,6%).

Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w kwietniu do 11,9% wobec 1,8% w marcu.

Efekty kalendarzowe podbiły sprzedaż detaliczną

Silne zwiększenie realnej dynamiki sprzedaży detalicznej wynikało przede wszystkim z wyższej sprzedaży w kategoriach „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (18,2% r/r w kwietniu wobec -10,4% w marcu) oraz „sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (20,7% wobec -1,3%). Wzrost sprzedaży detalicznej w tych kategoriach wynikał z innego układu świąt Wielkiejnocy. W 2019 r. miały one miejsce w drugiej połowie kwietnia, co sprzyjało dokonywaniu świątecznych zakupów w kwietniu. W 2018 r. przypadły one na przełom marca i kwietnia. W efekcie w ub. r. świąteczne zakupy zostały zrealizowane w drugiej połowie marca. Takie przesunięcie terminu świąt oddziaływało w kierunku obniżenia rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w marcu br. i jej znaczącego wzrostu w kwietniu.

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu była wyraźnie wyższa od naszej prognozy, uwzględniającej wpływ wspomnianych wyżej efektów kalendarzowych. Sygnalizuje to, że bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i wysoki optymizm konsumentów (wspierany przez niskie ryzyko utraty pracy i zapowiedziany przez rząd pakiet fiskalny oznaczający silny wzrost transferów w postaci 13-tej emerytury i świadczeń w ramach programu 500+) oddziałują w kierunku wzrostu skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowany w ostatnich miesiącach wzrost 6-miesięcznej średniej kroczącej dla rocznej dynamiki sprzedaży w kategoriach obejmujących dobra trwałego użytku: „meble, RTV, AGD” z 8,3% r/r w styczniu do 14,0% w kwietniu oraz „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (z 4,6% do 6,8%). Dzisiejsze wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu w połączeniu ze spodziewanym impulsem popytowym związanym z wypłatą 13-tej emerytury w maju br. stanowią silne wsparcie dla naszej prognozy wzrostu konsumpcji w II kw. (5,5% r/r, najwyżej od 2008 r.).

Utrzymuje się wysoka aktywność w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w kwietniu do 17,4% r/r wobec 10,8% w marcu. Główną przyczyną zwiększenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy marcem a kwietniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w marcu liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w kwietniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w kwietniu o 0,5% m/m. W strukturze wzrostu produkcji budowlano-montażowej w kwietniu na szczególną uwagę zasługują wysokie dynamiki produkcji w kategoriach „obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (32,7% r/r w wobec 27,1% w marcu) i „roboty budowlane specjalistyczne” (18,2% wobec 10,7%). Dane te wskazują na utrzymującą się wysoką aktywność inwestycyjną jednostek sektora publicznego oraz – w połączeniu z danymi o strukturze inwestycji przedsiębiorstw w I kw. (patrz niżej) – ożywienie inwestycji firm.

Dane o strukturze produkcji wskazują również na kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Odnotowana w kwietniu dynamika produkcji w kategorii „wznoszenie budynków” utrzymała się na niskim poziomie (3,9% r/r wobec -2,6% w marcu), była ona jednak ograniczana przez efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy. Potwierdzeniem wysokiej aktywności w budownictwie jest obserwowana w ostatnich kwartałach tendencja wzrostowa dla liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Mimo dobrych danych o kwietniowej produkcji budowlano-montażowej podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą w najbliższych kwartałach nastąpi spowolnienia wzrostu produkcji, co będzie związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej „górki inwestycyjnej”). Wsparciem dla tego scenariusza są wyniki badań koniunktury GUS w budownictwie, wskazujące na odnotowane w ostatnich miesiącach wyraźne zmniejszenie bieżącego i oczekiwanego portfela zamówień krajowych.

Fenomenalny wzrost inwestycji przedsiębiorstw w I kw.

Opublikowane w czwartek dane o inwestycjach przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób wskazują na zaskakująco silne ożywienie aktywności inwestycyjnej firm w I kw. Nakłady inwestycyjne w tej grupie przedsiębiorstw wzrosły nominalnie o 22,8% r/r (najlepszy wynik przynajmniej od 12 lat) wobec 14,1% w IV kw. 2018 r. W przetwórstwie przemysłowym, które w ostatnich miesiącach charakteryzowało się wysoką odpornością na spadek aktywności w niemieckim przetwórstwie, inwestycje przyspieszyły z 5,6% r/r w IV kw. do 17,9%. Tak silne ożywienie inwestycji nie było sygnalizowane w opublikowanych w ostatnich miesiącach wynikach badań koniunktury dotyczących klimatu inwestycyjnego.

W strukturze inwestycji przedsiębiorstw w I kw. na szczególną uwagę zasługuje szeroki zakres wzrostu nakładów inwestycyjnych. W cenach stałych zwiększyły się one zarówno w kategorii „budynki i budowle” (32,6% r/r),  jak i „maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia” (13,3%) oraz „środki transportu” (27,6%). Sygnalizuje to, że mimo wyraźnego pogorszenia koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, przedsiębiorstwa, w odpowiedzi na wciąż wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych i szybki wzrost popytu krajowego, decydują się na zwiększanie nakładów inwestycyjnych. Oznacza to, że dynamika inwestycji przedsiębiorstw oraz inwestycji ogółem w całym 2019 r. może ukształtować się na poziomie wyraźnie wyższym niż oczekiwaliśmy.

Wzrost PKB w 2019 r. na „piątkę z minusem”?

Dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w kwietniu stanowią silne wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. (4,5% r/r). Z kolei dane o inwestycjach przedsiębiorstw w I kw. sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2019 r. (4,3%). Tym samym opublikowane dziś dane są pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Źródło: Crédit Agricole