Fed tnie QE, widzi sygnały siły gospodarki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.wykres.02.400x267J. Yellen roztacza niekorzystną z punktu widzenia płynności na rynkach wizję nieodległego końca programu skupu aktywów oraz pierwszych podwyżek stóp procentowych w USA. Dolar zyskuje. Stanowisko Fed to jednak również potwierdzenie trwałości ożywienia, co powinno podtrzymywać względnie dobre nastroje inwestorów.

Na drugim w tym roku posiedzeniu Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie (0-0,25 proc.). Podjęta została również decyzja o ograniczeniu miesięcznych zakupów aktywów w ramach programu QE o 10 mld dol., do 55 mld dol. miesięcznie. Fed będzie od teraz skupował miesięcznie obligacje zabezpieczone hipotekami (mortgage-backed securities, MBS) o wartości 25 mld dol. (poprzednio: 30 mld dol.) oraz długoterminowe obligacje skarbowe o wartości 30 mld dol. (wcześniej: 35 mld dol.).

Decyzja nie zapadła jednogłośnie. Za głosowało ośmioro członków Komitetu, jeden był przeciwny. FOMC zmienił także wytyczne utrzymywania rekordowo niskich stóp (forward guidance). Odstąpiono od warunku utrzymywania się stopy bezrobocia powyżej 6,5 proc. na rzecz większej liczby czynników, w tym odsetka osób bez zatrudnienia. Fed zaznaczył jednak, że stopy procentowe mogą pozostawać na zerowym poziomie długo po tym, jak cele dotyczące bezrobocia i inflacji zostaną osiągnięte. Obniżona została prognoza stopy bezrobocia oraz nieznacznie wzrostu gospodarczego. Nie zmienił się szacunek inflacji mierzonej wydatkami na konsumpcję (PCE). Na konferencji prasowej po posiedzeniu szefowa Rezerwy Federalnej J. Yellen wskazała na trudności w ocenie koniunktury ze względu na złe warunki klimatyczne. Zaznaczyła jednak, że, Fed dostrzega sygnały siły gospodarki, co będzie wspierać rynek pracy. Choć pogoda nie była jedynym czynnikiem osłabiającym wzrost PKB na początku roku, większość członków Fed jest zdania, że już w II kw. ten wpływ zaniknie. Na poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia wskazują wszystkie miary rynku. Jednocześnie, nie następuje wzrost presji inflacyjnej. Utrzymywanie się wskaźników dynamiki cen na niskim poziomie przy nadal wysokim bezrobociu, uzasadnia utrzymywanie wysoce akomodacyjnej polityki pieniężnej. W związku z tym, jak dodała Yellen, stopy pozostaną niskie jeszcze długo po zakończeniu programu QE3. W odniesieniu do zmienionych wytycznych prezes Fed podkreśliła, że mają one dostarczyć informacji lepszych jakościowo. Yellen po raz kolejny potwierdziła, że program QE będzie najpewniej ograniczany w dotychczasowym tempie, co pozwoli na jego całkowite wygaszenie jesienią br. W około pół roku po zakończeniu skupu obligacji, mogą pojawić się pierwsze podwyżki oprocentowania.

Komunikat, retoryka wypowiedzi na konferencji prasowej oraz reakcja rynku na te wydarzenia, okazała się w pełni zgodna z naszymi oczekiwaniami. Nie nastąpiło sugerowane przez niektórych złagodzenie tonu w związku ze słabszymi odczytami z gospodarki. Fed nie dał żadnych sygnałów, że zamierza zwolnić wygaszanie programu QE czy wydłużyć okres obowiązywania niskich stóp. Wskazywany wielokrotnie wcześniej potencjał do aprecjacji dolara w związku z płonnymi nadziejami na łagodne stanowisko Fed zaczął się materializować. Tendencja aprecjacji amerykańskiej waluty powinna utrzymywać się co najmniej przez najbliższe kilkanaście sesji.

EURPLN: Rynek wypełnił formację RGR widoczną na wykresach o krótkim interwale docierając wczoraj do poziomu 4,1950. Do tego momentu zloty nieznacznie osłabł. Silniejsze wzrosty notowań na tej parze walut będą mocno ograniczone. Euro będzie w najbliższych dniach tracić na wartości wobec większości walut. Zyskiwał będzie dolar, co powinno przełożyć się na silniejsze wzrosty notowań USD/PLN.

EURUSD: Brak złagodzenia retoryki Fed wraz z jasną deklaracją kontynuacji procesu wychodzenia w programu QE oraz następujących po nim podwyżek stóp, umocniło dolara. Zachowanie rynku jest zgodne z naszymi założeniami. Dziś może mieć miejsce krótkotrwałe odreagowanie, ale tendencja aprecjacji amerykańskiej waluty będzie w kolejnych dniach kontynuowana.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS