Fed: niepewność dotycząca gospodarczych skutków pandemii COVID-19 jest niezwykle wysoka

Fed: niepewność dotycząca gospodarczych skutków pandemii COVID-19 jest niezwykle wysoka
Fot. stock.adobe.com / g0d4ather
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niepewność związana z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 jest niezwykle wysoka - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej. W protokole dodano, że w przyszłości będzie potrzebna większa jasność odnośnie forward gudiance.
Rezerwa Federalna zobowiązała się do wykorzystania pełnego zakresu narzędzi do wspierania gospodarki #USA #Fed #koronawirus #COVID19

„Członkowie Fedu nadal obserwują, że niepewność związana z gospodarczymi skutkami pandemii jest niezwykle wysoka, a niecodzienny charakter wstrząsu związanego z pandemią sprawia, że oceny tego, jak gospodarka może ewoluować w przyszłości, są trudniejsze niż zwykle” – napisano w minutkach po posiedzeniu 29 lipca.

„Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że niepewność związana z perspektywami gospodarczymi pozostaje bardzo podwyższona, a ścieżka rozwoju gospodarczego w dużym stopniu zależy od przebiegu pandemii koronawirusa i reakcji sektora publicznego na nią” – dodano.

Formuła wyrażania forward guidance

Bankierzy odnieśli się również do formuły wyrażania forward guidance.

„W odniesieniu do perspektyw dla polityki pieniężnej po lipcowym spotkaniu, wielu uczestników zauważyło, że w pewnym momencie właściwe byłoby zapewnienie większej jasności co do prawdopodobnej ścieżki przedziału docelowego stopy funduszy federalnych” – napisano w minutes.

Czytaj także: Były doradca Reagana zarzuca Fed gigantyczne oszustwo >>>

„Jeśli chodzi o możliwą formę, jaką mogą przybrać zrewidowane komunikaty dotyczące polityki monetarnej, niektórzy uczestnicy posiedzenia wskazali na forward guidance oparte na wynikach gospodarczych – w ramach których Komitet zobowiązałby się do utrzymania obecnego docelowego zakresu stopy funduszy federalnych przynajmniej do czasu osiągnięcia jednego lub więcej określonych celów gospodarczych” – dodano.

W powyższej opcji punktami odniesienia dla forward guidance mogłyby być inflacja, stopa bezrobocia lub oba wskaźniki jednocześnie.

Wykorzystanie pełnego zakresu narzędzi do wspierania gospodarki USA

W protokole powtórzono zapewnienie, że Rezerwa Federalna zobowiązała się do wykorzystania pełnego zakresu narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, a także zasugerowano możliwość dalszego dostosowania środków polityki monetarnej w obliczu olbrzymiej niepewności w gospodarce.

„Odnotowując wzrost niepewności co do perspektyw gospodarczych w okresie przejściowym, kilku uczestników zasugerowało, że może być konieczna dodatkowa akomodacja w zakresie polityki monetarnej w celu wspierania ożywienia gospodarczego i powrotu inflacji do 2-procentowego celu Komitetu” – napisano w minutkach.

„Kilku uczestników zwróciło uwagę na potencjalne długoterminowe negatywne skutki pandemii związane z możliwą restrukturyzacją w niektórych sektorach gospodarki, które mogą spowolnić wzrost zdolności produkcyjnych gospodarki na pewien czas” – dodano.

Projekcje makroekonomiczne zostaną zrewidowane w dół?

Bankierzy z Fedu zasugerowali, że projekcje makroekonomiczne, które zostaną opublikowane podczas wrześniowego posiedzenia, mogą zostać zrewidowane w dół.

„Prognozowana stopa odbicia dynamiki PKB oraz tempo spadku stopy bezrobocia w drugiej połowie tego roku mogą być nieco słabsze niż przewidywano w poprzedniej prognozie” – dodano.

„Członkowie Komitetu zgodzili się, że trwający kryzys zdrowia publicznego będzie miał duże znaczenie dla aktywności gospodarczej, zatrudnienia i inflacji w najbliższej perspektywie oraz stwarza poważne zagrożenie dla perspektyw gospodarczych w średnim okresie” – dodano.

Pakiet stymulacyjny

Z minutek wynika, że pakiet stymulacyjny miał pozytywny wpływ na wzrost wydatków gospodarstw domowych, natomiast w firmach nadal panuje ogromna niepewność.

„Uczestnicy zwracali uwagę, że odbicie w wydatkach konsumenckich w porównaniu z kwietniowym dołkiem było szczególnie silne. Wznowienie działalności gospodarczej, a także płatności na rzecz gospodarstw domowych na mocy ustawy o pomocy i bezpieczeństwie gospodarczym w związku z koronawirusem (CARES), wspierały dochody gospodarstw domowych i wydatki konsumpcyjne” – wynika ze sprawozdania.

„W przeciwieństwie do znacznego odbicia w wydatkach konsumenckich, uczestnicy posiedzenia zauważyli mniejszą poprawę w sektorze biznesowym w ostatnich miesiącach. Ich kontakty biznesowe nadal zgłaszają niezwykle wysoki poziom niepewności i ryzyka” – dodano.

Kurs dolara

Kurs dolara po opublikowaniu raportu umacnia się o 0,77 proc. wobec koszyka walut do 92,96 pkt.

Na posiedzeniu 29 lipca Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0-0,25 proc. Z prognoz Fedu wynika, że stopy procentowe pozostaną bez zmian przez cały 2022 r.

Czytaj także: Fed: stopy procentowe w USA bez zmian, COVID-19 wciąż znaczącym ryzykiem >>>

„Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen” – napisano w komunikacie po posiedzeniu 29 lipca.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 15-16 września.

Źródło: PAP BIZNES