Faktyczna wartość inwestycji amerykańskich w Polsce sięga 91 mld zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

usa.dolary.01.400x300Najnowszy raport KPMG w Polsce i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce
"Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych"

Polska jest największym odbiorcą inwestycji ze Stanów Zjednoczonych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2012 roku wartość jedynie bezpośrednich inwestycji amerykańskich w Polsce wyniosła 33 mld zł. Jeśli dodać do tego inwestycje pośrednie, czyli dokonywane poprzez spółki zarejestrowane poza USA, realna wartość amerykańskich inwestycji w Polsce sięgnie aż 91 mld zł.

140903.usa.01.550x

Firmy amerykańskie są w Polsce ważnym zagranicznym pracodawcą

W 2012 roku działało w Polsce blisko 800 firm z udziałem kapitału amerykańskiego. Największa część firm ulokowana została w województwie mazowieckim (42%) i śląskim (14%). Firmy amerykańskie zatrudniają w Polsce łącznie około 200 tys. osób, co czyni Stany Zjednoczone jednym z najważniejszych zagranicznych pracodawców. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika firmy amerykańskiej wynosi prawie 2 tys. dol, co oznacza, że wszyscy zatrudnieni w firmach amerykańskich w Polsce zarabiają razem w ciągu roku ok. 4,5 mld dol brutto. Znaczna część tej kwoty trafia następnie do budżetu państwa – poprzez podatki od dochodu, czy konsumpcję dóbr i usług.

Większość firm z kapitałem amerykańskim pojawiła się w Polsce w pierwszej połowie lat 90., a w ostatnim dziesięcioleciu dokonywała reinwestycji. KPMG w Polsce szacuje, że około 69% średnich i dużych firm amerykańskich dokonało w Polsce reinwestycji, np. otworzyło kolejną filię, fabrykę, czy centrum biznesowe lub badawczo-rozwojowe. Największy odsetek firm amerykańskich reinwestował w Polsce w branży motoryzacyjnej – mówi Stacy Ligas, partner, szef działu audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

Aż 1 na 3 centra biznesowe i badawczo-rozwojowe z kapitałem zagranicznym w Polsce to centra amerykańskie

Obecność amerykańskich inwestorów przyczynia się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Stany Zjednoczone są największym inwestorem zagranicznym w branży usług biznesowych i B+R w Polsce. Według danych ABSL w 2014 roku działało w Polsce 156 centrów biznesowych i badawczo-rozwojowych z amerykańskim kapitałem, które zatrudniały razem ponad 46 tys. osób. Najwięcej osób (17,3 tys.) zatrudniają centra usług wspólnych (ang. Shared Services Center – SSC), co stanowi blisko 40% ogólnego zatrudnienia w SSC w Polsce. Na drugim miejscu pod względem zatrudnienia są amerykańskie BPO i ITO, zatrudniające 15,6 tys. osób, czyli 28% ogółu zatrudnienia w tych branżach. W centrach B+R z amerykańskim kapitałem znalazło zatrudnienie 10,6 tys. osób, co stanowi blisko połowę personelu zatrudnionego we wszystkich zagranicznych centrach badawczo-rozwojowych w Polsce.

140903.usa.02.550x

 Obecność amerykańskich inwestorów w Polsce to nie tylko napływ kapitału, ale także doświadczenia i know-how. Polski rynek jest nadal postrzegany jako stosunkowo mało innowacyjny, dlatego amerykańskie inwestycje w centra badawczo-rozwojowe są szczególnie istotne. Obecnie, aż co drugi pracownik zatrudniony w centrach B+R z zagranicznym kapitałem w Polsce pracuje dla firmy amerykańskiej – mówi Stacy Ligas, partner, szef działu audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

140903.usa.03.550x

Polskie firmy zwiększają ekspansję w Stanach Zjednoczonych

Chociaż wartość polskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo niewielka, od 2010 roku utrzymują się one na znacznie wyższym poziomie. W 2012 roku polskie inwestycje w USA wyniosły 6,3 mld zł, czyli aż 90% krajowych inwestycji w regionie Ameryki Północnej i Środkowej. Z danych zebranych przez ambasadę RP w Waszyngtonie wynika, że obecnie w Stanach Zjednoczonych działa co najmniej 40 polskich firm. Znaczna część podmiotów, które zdecydowały się zainwestować w USA, prowadzi działalność w branży informatycznej i nowoczesnych technologii. Polskie firmy upodobały sobie przede wszystkim Kalifornię, Florydę, Nowy Jork, Georgię i Illinois.

Od roku 2012 zauważalne jest zwiększenie intensywności polsko-amerykańskich relacji gospodarczych. Mimo, że w ostatnich latach liczba przedsiębiorstw z USA inwestujących w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie, to rośnie w nich zatrudnienie. Transatlantycka umowa handlowa, TTIP, jest kolejnym, dużym krokiem do zacieśnienia więzi gospodarczych pomiędzy rynkami UE, w tym Polski i USA poprzez zniwelowanie przede wszystkim barier poza taryfowych. Warto podkreślić również rosnące zainteresowanie polskich inwestorów Stanami Zjednoczonymi. – mówi Józef Wancer, Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce – i dodaje – W ciągu ostatnich 25 lat krajowe przedsiębiorstwa zainwestowały za Atlantykiem 6,3 mld PLN. Pokazuje to poziom rozwinięcia polskiej gospodarki i dojrzałość polskich firm. W ciągu ćwierćwiecza relacje dyplomatyczne poprawiały się, a Polska stała się dla USA wiarygodnym i solidnym partnerem politycznym i gospodarczym.

Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych pozaeuropejskich partnerów handlowych Polski

Stany Zjednoczone są najważniejszym pozaeuropejskim rynkiem zbytu polskich towarów, w 2013 roku Polska wyeksportowała do USA dobra warte 4,5 mld dol. Stany Zjednoczone są także drugim (po Chinach) nieeuropejskim dostawcą towarów do kraju – w 2013 roku amerykański eksport do Polski wyniósł 5,5 mld dol. Polska eksportuje do USA głównie maszyny i urządzenia mechaniczne oraz paliwa mineralne i smary, a importuje maszyny i urządzenia oraz statki powietrzne i ich części.

Mimo znacznej odległości dzielącej oba państwa, Stany Zjednoczone są także ważnym partnerem handlowym w wymianie usługowej. W 2012 roku USA było trzecim największym dostawcą usług do Polski i piątym co do wielkości ich nabywcą.

Amerykańskie firmy tworzą jedną z najaktywniejszych grup inwestorów zagranicznych w Polsce. To właśnie przedsiębiorstwa z kapitałem zza Atlantyku są pionierami inwestycji i liderami branżowymi nad Wisłą. Jednym z przykładów jest sektor usługowy, w szczególności outsourcing, w którym amerykańskie spółki, poprzez m.in. polskich ekspertów doradzają największym globalnym korporacjom. – mówi Józef Wancer, Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Pełny raport jest dostępny tutaj.

1 Obliczenia KPMG w Polsce na podstawie łącznych aktywów 356 największych obecnych w Polsce firm należących do amerykańskich grup kapitałowych.

Źródło: KPMG