Expander wprowadza unikatową strukturę „Kwartet Gwiazd´ i lokatę 7,1%

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

expander.250x106Expander we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta przygotował trzyletni produkt strukturyzowany "Kwartet Gwiazd". Będzie to pierwszy w Polsce produkt, który umożliwi dostęp do 4 największych, znanych i cenionych na świecie funduszy przychodowych inwestujących w różne klasy aktywów.

Globalne fundusze przychodowe umożliwiają inwestorom dostęp do aktywów generujących przychód, zróżnicowanych pod względem geograficznym. W przeciwieństwie do dobrze znanych „tradycyjnych” funduszy  ich celem nie jest pomnażanie wartości pieniędzy wynikających ze wzrostu ceny danego aktywa. Poszukują one natomiast rozwiązań, które w różnych warunkach rynkowych będą generowały stabilny przychód. Cechuje je szerokie spektrum inwestycyjne, elastyczność strategii i duża dywersyfikacja.

Inwestują one np. w spółki giełdowe regularnie wypłacające dywidendy. Stabilne zyski uzyskują również z czynszów z wynajmu nieruchomości, obligacji przedsiębiorstw wypłacających regularnie kupony odsetkowe, ale również z obligacji wysokodochodowych oraz emitowanych na rynkach wschodzących.

Produkt „Kwartet Gwiazd” zapewnia ekspozycję na 4 cenione fundusze przychodowe: BlackRock Global Multi Asset Income Funds, JPMorgan Global Income Fund, Schroder ISF Global Multi-Asset Income oraz brytyjski M&G Optimal Income Fund. Alokacja inwestycji w każdy z nich odbywa się codziennie tak, aby zachować ich stałą wagę w koszyku (po 25%).

Niewątpliwym atutem produktu jest jego prostota, elastyczność oraz wysoki udział w wynikach strategii, ponieważ jest on oferowany w trzech wariantach do wyboru przez klienta:

  1. 100% ochrony składki alokacyjnej – partycypacja w wynikach strategii w przedziale 65 – 95%
  2. 90% ochrony składki alokacyjnej – partycypacja w wynikach strategii w przedziale 130 – 170%
  3. 80% ochrony składki alokacyjnej – partycypacja w wynikach strategii w przedziale 260 – 310%

Ostateczny poziom partycypacji zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia. Dzięki formie prawnej, świadczenie ubezpieczeniowe (premia) jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Dodatkowe 7,1% na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji produktu strukturyzowanego „Kwartet Gwiazd”, Klienci przystępujący do produktu, będą mieli możliwość ulokowania 20% środków na 3-miesięcznej lokacie z oprocentowaniem wynoszącym 7,1% w skali roku. Takie połączenie gwarantuje z jednej strony pewny i szybki zysk z lokaty oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu strukturyzowanego w 3-letnim horyzoncie czasowym.

Oferta jest dostępna w oddziałach Expandera od 20 maja do 28 czerwca 2013, natomiast minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł.

„Kwartet Gwiazd” jest kolejnym produktem strukturyzowanym wprowadzonym przez Expandera. W 2012 roku firma oferowała m.in. produktu Salsa z pełną gwarancją kapitału, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Poprzednie edycje Salsy uplasowały ją w ścisłej czołówce pod względem wypracowanych stóp zwrotu: Salsa I zarobiła 52,6% natomiast Salsa II 36,7% (w 4 lata), podczas gdy indeksy giełdowe w tym samym okresie czasu notowały znacznie niższe stopy zwrotu.

Źródło: Expander