Exit tax: kto zapłaci nowy podatek? Nie tylko prowadzący działalność gospodarczą

Exit tax: kto zapłaci nowy podatek? Nie tylko prowadzący działalność gospodarczą
Fot. stock.adobe.com/Nishihama
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wprowadzono podatek od dochodów z niezrealizowanego zysku, czyli exit tax, kojarzonego najczęściej z przenoszeniem części działalności gospodarczej do innego kraju. Nowy podatek oznacza zmiany w ustawach o CIT i PIT. Co po tych zmianach będzie podlegało opodatkowaniu?

Nowy #podatek oznacza zmiany w ustawach o #CIT i #PIT #ExitTax

– Podatek wprowadzany jest w związku z implementacją dyrektywy UE, ale polski ustawodawca wykazał się dużą inwencją we wprowadzaniu tej dyrektywy – mówi doradca podatkowy Anna Turska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Dyrektywa wprowadza opodatkowanie osób prawnych, natomiast nasze przepisy przewidują również opodatkowanie osób, zarówno prowadzących jak i nieprowadzących działalność gospodarczą.

Opodatkowaniu podlega: *przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska w całości lub w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu *zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku czego Polska w całości lub w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Nowy podatek obejmować będzie także przypadki nieodpłatnego przekazania składnika majątku innemu podmiotowi położonemu na terytorium Polski, jeżeli w związku z tym przekazaniem Polska utraci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.

Ile zapłaci podatnik?

Ile zapłaci podatnik? 19%, gdy ustali wartość podatkową składnika majątku, a 3%, gdy nie ustalam wartości podatkowej składnika majątku

Co z małżeństwem? Wartość rynkową składnika majątku podatnika objętych małżeńską wspólnością majątkową określa się u każdego z małżonków w wysokości połowy wartości rynkowej tych składników majątku.

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników przekroczyła kwotę 4 mln zł.

Podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie na raty zapłat całości lub części należnego podatku na okres nie dłuższy niż 5 lat przy czym zastosowanie będą tutaj miały specyficzne wymogi i podatnik przedłoży zabezpieczenie zapłaty podatku. Będzie to de facto decyzja uznaniowa organów podatkowych.

Źródło: MarketNews24