EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku, perspektywa negatywna

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku, perspektywa negatywna
Źródło: Idea Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
EuroRating obniżył rating kredytowy nadany Idea Bankowi z poziomu B+ do CCC, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Obniżenie ratingu kredytowego Idea Banku związane jest głównie z gwałtownym osłabieniem pozycji kapitałowej banku, skutkującym spadkiem regulacyjnych współczynników kapitałowych do krytycznie niskich poziomów.

Obniżenie ratingu kredytowego @IdeaBankSA związane jest głównie z gwałtownym osłabieniem pozycji kapitałowej banku #IdeaBank #rating #EuroRating

„EuroRating wskazuje, że po stopniowych spadkach wartości kapitału własnego banku, jakie następowały po kolejnych sprawozdaniach finansowych za trzy pierwsze kwartały 2018 roku, w sprawozdaniu rocznym za cały 2018 rok dokonano bardzo wysokich odpisów aktualizujących wartość aktywów, w wyniku czego kapitał własny Idea Banku na poziomie skonsolidowanym spadł aż o 85% w stosunku do stanu z końca III kwartału 2018 roku i wyniósł zaledwie 273 mln zł (wobec ponad 2,5 mld zł przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

Więcej najnowszych wiadomości o Idea Banku >>>

Ogromny spadek wartości kapitału banku

Agencja zaznacza, że ogromny spadek wartości kapitału banku spowodował obniżenie się wskaźników adekwatności kapitałowej do krytycznie niskich poziomów. Na poziomie jednostkowym łączny współczynnik kapitałowy TCR obniżył się do 4,11%, a współczynniki Tier 1 i Core Tier 1 wyniosły 2,7%. Jeszcze gorzej sytuacja pod względem adekwatności kapitałowej przedstawia się na poziomie skonsolidowanym. Wskaźnik TCR spadł do zaledwie 2,74% (wobec wymaganego poziomu 12,88%), a współczynnik Tier 1 wyniósł 1,35% (wobec wymaganych 10,88%). W ujęciu nominalnym niedobór funduszy własnych wynosi ok. 1 mld zł na poziomie jednostkowym i 1,2 mld zł na poziomie skonsolidowanym.

Prace mające na celu połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

„Agencja bierze pod uwagę fakt, że od kilku miesięcy prowadzone są prace mające na celu połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem oraz znalezienie dla tych banków (osobno lub po połączeniu) nowych inwestorów, którzy mieliby podwyższyć kapitał banków. EuroRating zaznacza jednak, że samo połączenie obu banków nie rozwiąże ich podstawowego problemu, jakim jest obecnie niedobór kapitałów. Ewentualne znalezienie nowego inwestora jest natomiast nadal obarczone dużą dozą niepewności” – czytamy dalej.

Potencjalne ryzyko braku możliwości pozyskania nowego inwestora

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia: potencjalne ryzyko braku możliwości pozyskania nowego inwestora i dokonania w krótkim czasie znacznego podwyższenia kapitału własnego banku; ryzyko wystąpienia ewentualnej kolejnej fali odpływu depozytów i wystąpienia ponownego kryzysu płynnościowego; a także ryzyko podjęcia przez nadzór finansowy formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku, na skutek której straty ponieśliby wierzyciele finansowi banku, wskazano również.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews