EuroRating obniżył rating Idea Banku, perspektywa negatywna

EuroRating obniżył rating Idea Banku, perspektywa negatywna
Źródło: Idea Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
EuroRating obniżył rating kredytowy nadany Idea Bankowi do poziomu CC z CCC. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podała agencja.

#EuroRating obniżył rating kredytowy nadany @IdeaBankSA do poziomu CC z CCC. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu #IdeaBank

„Najistotniejszy wpływ na dalszy wzrost ryzyka kredytowego banku miało wygenerowanie w I kwartale 2019 r. po raz kolejny wysokiego ujemnego wyniku finansowego (-80,8 mln zł), co przyczyniło się do dalszego spadku wartości kapitału własnego (na poziomie skonsolidowanym do 194,3 mln zł wobec 272,7 mln zł przed kwartałem oraz wobec 2 437,2 mln zł przed rokiem). W efekcie wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym spadł do zaledwie 0,9%, łączny współczynnik wypłacalności obniżył się do 1,75%, a współczynnik Tier 1 spadł do 0,53%” – czytamy w komunikacie.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że wygenerowana w I kwartale b.r. strata wynikała w dużym stopniu ze wzrostu kosztów odsetkowych, co związane było z opanowywaniem przez bank zaburzeń płynnościowych z końca 2018 roku.

Krytyczna sytuacja kapitałowa banku

Jakkolwiek kryzys płynnościowy został na początku 2019 roku zażegnany, to według agencji bardzo dużym problemem pozostaje nadal krytyczna sytuacja kapitałowa banku. EuroRating ocenia, że bez dużego i szybkiego dokapitalizowania zdolność banku do kontynuacji działalności w średnim terminie będzie poważnie zagrożona.

„Do czynników negatywnych przy ocenie ryzyka kredytowego Idea Banku EuroRating zalicza także odmowę przez Komisję Nadzoru Finansowego wydania zezwolenia na połączenie z Getin Noble Bankiem. EuroRating ocenia, że jakkolwiek samo połączenie obu banków nie rozwiązałoby ich podstawowego problemu, jakim jest niedobór kapitałów, to dla wierzycieli finansowych Idea Banku byłaby to operacja korzystna” – czytamy dalej.

Czytaj także: Kuratorzy w Idea Banku i Plus Banku – możliwe scenariusze >>>

KNF wprowadziła kuratora do Idea Banku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadziła również kuratora dla Idea Bank w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), który ma wesprzeć proces naprawczy banku, przypomniano w materiale.

EuroRating negatywnie ocenia takze wzrost w I kwartale b.r. udziału kredytów zagrożonych do rekordowo wysokiego poziomu 18,2%.

„Agencja spodziewa się, że wobec bardzo złej sytuacji kapitałowej Idea Banku realizację planu znalezienia nowego inwestora należy obecnie uznać za mało prawdopodobną. Trudna w ocenie agencji będzie również realizacja alternatywnego planu autosanacji, który zakłada najpierw poprawę sytuacji finansowej banku, a następnie dokapitalizowanie banku kwotą 500 mln zł” – napisano też w komunikacie.

Czytaj także: Kłopoty Idea Banku i Getin Banku mogą obciążyć cały sektor bankowy >>>

W kontekście krytycznie niskich poziomów regulacyjnych współczynników kapitałowych Idea Banku EuroRating ocenia obecnie, że bez szybkiego pozyskania dla banku nowego inwestora i przeprowadzenia w najbliższym czasie dużego dokapitalizowania, istotnie wzrośnie prawdopodobieństwo objęcia banku przymusowym programem ratunkowym albo likwidacyjnym. Zgodnie z metodologią stosowaną przez agencję ratingową EuroRating zdarzenia te spełniałoby przy tym kryteria zdarzenia typu „default”.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews