Europejska Grupa Doradcza

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

europejska.grupa.doradcza.01.150xEuropejska Grupa Doradcza świadczy szeroki zakres usług w zakresie szkoleń i konsultingu. Specjalizuje się w organizacji profesjonalnych treningów skierowanych głównie do specjalistów, kadry kierowniczej wyższego oraz średniego szczebla. Oferta skierowana jest zarówno do instytucji publicznych, organizacji samorządowych, przedsiębiorstw jak i osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Od momentu rozpoczęcia działalności EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA przeszkoliła ponad 15.000 osób z około 7.500 instytucji i przedsiębiorstw. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają listy referencyjne od klientów.

Obecnie Europejska Grupa Doradcza realizuje:

 1. Szkolenia (otwarte i zamknięte) w obszarach:
  • Fundusze europejskie
  • Zamówienia publiczne
  • Zarządzanie
  • Sprzedaż, negocjacje, marketing
  • Kompetencje osobiste
  • Zasoby ludzkie
 2. Specjalistyczne kursy (zakończone egzaminem):
  • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
  • Kursy w ramach Certyfikacji Kompetencji Personelu
 3. Doradztwo w zakresie:
  • Możliwości pozyskiwania środków UE
  • Przygotowania wniosków aplikacyjnych o dotacje
  • Zarządzania organizacją
 4. Zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy unijnych:
  • Własne projekty szkoleniowe
  • Projekty realizowane na zlecenie

Kursy objęte procesem certyfikacji kompetencji personelu są innowacyjnym produktem na krajowym rynku. Proponujemy Państwu możliwość potwierdzenia kompetencji poprzez uzyskanie certyfikacji w obszarze: funduszy europejskich, zarządzania projektami, zarządzania innowacjami, Balanced ScoreCard, zarządzania jakością, zarządzania BHP, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zespół firmy tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE, nowoczesnych metod zarządzania oraz systemów jakości. Sukces przedsięwzięć EGD zawdzięcza zespołowi ekspertów, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny wszystkich działań.

Relacje z Klientami budujemy poprzez świadczenie usług w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu.

Zespół Europejskiej Grupy Doradczej